Designum 1/2015

online Designum 1/2015

Tibor Uhrín – Priečny rez

Tibor Uhrín – Priečny rez

Erika Trnková

Samotný názov výstavy Priečny rez naznačuje, že ide o myslený rez naprieč Tiborovým dielom, v smere kolmom na os jeho tvorby, ktorú tvorí a definuje citlivé spájanie tradícií s modernosťou, technologickej dokonalosti s pravdivým charakterom použitých materiálov, inšpirácie prírodou s čoraz väčšou masovosťou a civilizačnými prebytkami. Hravo sa necháva inšpirovať obdobím, v ktorom žijeme, nevynecháva však silu prírody a pravidiel, ktoré sformovali aj našu súčasnosť. Hravosť, schopnosť vtiahnuť do hry a inšpirovať k mysleniu diváka či spotrebiteľa predstavujú osobitnú črtu Tiborovej tvorby a naturelu.