Designum 1/2016

online Designum 1/2016

Designum 1/2016

Designum 1/2016

Designum 1/2016 začína príhovorom novej riaditeľky Slovenského centra dizajnu Márie Riškovej. Na úvod časopisu sme zaradili blok profilov dizajnérov, ktorí nás zaujali osobitými projektmi a podnetnou profesionálnou dráhou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí – sú to Petra Kubíková (odev), Mária Hostinová Čulenová (produktový dizajn), Simona Janišová (keramika), Marek Mikovec (produktový dizajn) a Dalibor Worm (keramika a porcelán). V úvodnej časti prinášame aj odborné zhodnotenie a obrazovú správu z tohtoročného Fóra dizajnu v Nitre. Pre priaznivcov dejín dizajnu Maroš Schmidt pripravil článok o Futurite, ktorý reflektuje dlhodobejší výskumný projekt Slovenského múzea dizajnu. Vzhľadom na to, že sme zaregistrovali viaceré zaujímavé výstavné projekty v zahraničí, rozhodli sme sa venovať im aj na stránkach Designumu – sú to výstavy Budování státu (Praha, Národní galerie), Josef Frank – Against Design (Viedeň, MAK) a nová expozícia českého kubizmu v Dome U Čiernej Matky Božej v Prahe (UPM). V závere náš spolupracovník z New Yorku Eduard Toran zaujme článkom, ktorého hlavnou témou je otázka Ako blízko je vzdialená budúcnosť dizajnu? a zároveň sme pripravili dve recenzie publikácií o grafickom dizajne: Proto a 100 Classic Graphic Design Journals.

Designum 1/2016 na Issuu.