Designum 1/2018

Designum 1/2018

Designum 1/2018

online Designum 1/2018

V rubrike Aktuálne píše Katarína Hubová o odevnej tvorbe Andrey Vonkomerovej. Anna Ulahelová pripravila rozhovor s Pavlínou Morháčovou a Braňom Matisom na tému vzťah grafického dizajnéra a inštitúcie. Paul Chamberlain reflektuje tému starnutia a pravdepodobného presunu zdravotnej starostlivosti seniorov z nemocníc do domáceho prostredia prostredníctvom objektov priateľských k starnúcej populácii. O tom, čo všetko ponúkol veľtrh spotrebného priemyslu Ambiente 2018 vo Frankfurte nad Mohanom sumarizuje článok Jany Oravcovej. Zuzana Duchová venuje pozornosť Európskemu hlavnému mestu kultúry 2017 Aarhusu z dvoch perspektív: mesta dizajnu a dizajnu mesta. Do rubriky Múzejne sme zaradili príspevok Gabriely Ondrišákovej o diele Karola Rosmányho v zbierkach Slovenského múzea dizajnu SDC. V časti Retrospektívne hodnotí Michala Lipková výstavu Estetika zmeny, ktorá mapuje 150 rokov existencie Universität für angewandte Kunst vo Viedni. Obsahom časti Teoreticky a prakticky je text Adrieny Pekárovej venujúci sa dvom publikáciám o Askoldovi Žáčkovi a rozhovor Silvie Bárdovej s historičkou dizajnu Leah Armstrongovou o dizajnérskom povolaní. Aj v tomto ročníku pokračujeme v prezentáciách písiem mladých slovenských písmarov. Využili sme nadpisové písma autorov: Kristíny Jandovej, Filipa Zajaca, Vojtecha Rumana, Zuzany Uhalovej.