Designum 1/2019

Ema má tablet - Školské písmo v digitálnej ére

Ema má tablet - Školské písmo v digitálnej ére

Ján Filípek a Martina Rozinajová

Súčasné písané písmo, ktoré sa používa na slovenských školách bez výrazných zmien takmer 100 rokov, pozná každý pedagóg, žiak aj rodič. Metóda a forma výučby pomocou šlabikárov sa v posledných desaťročiach menila a dnes si školy môžu dokonca vyberať z rôznych typov. Rokmi sa šlabikáre zdokonaľujú, texty sa prispôsobujú žiačikom a ich vnímaniu, kladie sa dôraz na rozvoj porozumenia čítaného textu. Obsah šlabikárov sa neustále mení, ale šablóny písma, podľa ktorých sa deti učia písať, ostávajú rovnaké. Súčasné spojité písané písmo, ktoré sa používa v slovenskom školstve, sa od tridsiatych rokov minulého storočia takmer vôbec nezmenilo. Za ten čas prešlo drilom písania tej istej abecedy už niekoľko generácií.

Rovnako ako zdokonaľovanie metodiky čítania si zaslúži úpravu aj školské písmo, aby vyhovovalo súčasným požiadavkám. Školské písmo je v súčasnosti veľmi naklonené a úzke, čo by malo motivovať žiakov neskôr písať rýchlejšie. Hoci je naklonené písmo možno napísať rýchlejšie ako rovné – stojaté, príliš naklonené písmo je nevhodné pre ľavákov a dyslektikov (je ťažko čitateľné). Hlavnou slabinou školského písma používaného v súčasnosti je, že nie je zdigitalizované a nedá sa používať ako font. To prináša mnohé problémy učiteľom, grafickým dizajnérom a vydavateľstvám.

Z tohto dôvodu vznikol náš projekt, ktorý sa venuje problematike spojitého písma používaného v slovenskom školstve, s cieľom vytvoriť jeho vylepšenú zdigitalizovanú verziu. Výskum sme zamerali na to, aby sme zistili, prečo je školské písmo zúžené a príliš naklonené, ako vznikali šlabikáre a ako fungovalo školstvo na našom území.