Designum 1/2019

Krásna izba od funkcionalizmu po organický štýl

Krásna izba od funkcionalizmu po organický štýl

Lada Hubatová-Vacková

Výstava v priestoroch nedávno rekonštruovaného pražského Umeleckopriemyselného múzea prezentovala významnú inštitúciu zameranú na bytovú kultúru a dizajn – Krásnu jizbu. Dvadsaťjeden rokov existencie Krásnej izby (1927 – 1948) zahŕňa historicky turbulentné obdobie od demokratickej „prvej" Československej republiky, cez krátke obdobie obmedzenej slobody „druhej“ republiky, éru vojnového protektorátu a nemeckej okupácie až po povojnové roky obnovenej „tretej" Československej republiky. Podobne ako dynamicky sa menili historické etapy, ani dizajn Krásnej izby nezostal nemenný a uzavretý v jednom štýle, ale do jeho foriem sa postupne vpísali prísny technicistický funkcionalizmus a mäkší organický štýl.

Kurátorkou výstavy bola Lucie Vlčková, ktorá sa československým dizajnom dvadsiatych až päťdesiatych rokov 20. storočia a blízkymi tematickými okruhmi s ním spätými – širokou škálou úžitkového umenia od grafiky, typografie až po textil – zaoberala už skôr. Pripomeňme najmä jej autorský podiel na monografiách venovaných profesijnému vzťahu Sutnar-Sudek, Vojtěchovi Preissigovi, Antonínovi Kybalovi, ale aj výstavným aktivitám Krásnej izby realizovaným na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia práve. V čase konania nedávnej pražskej výstavy, žiaľ, inak usilovná autorka nestihla vydať sprievodný katalóg, ktorý mal zhrnúť tímový trojročný výskum pod jej vedením.

V kontexte dejín československého dizajnu bola Krásna izba významnou platformou, ktorá mala podiel na formovaní vkusu a životného štýlu občanov mladého, nezávislého demokratického štátu. Na zameraní slávnej inštitúcie a jej rozmachu sa podieľali popredné osobnosti dobovej kultúrnej scény, dizajnéri Ladislav Sutnar, Antonín Kybal, Ludvika Smrčková, Bohumil Južnič, Jan E. Koula, fotograf Josef Sudek a ďalší. Historicky predchádzalo Krásnej izbe založenie nakladateľstva Družstevní práce v roku 1922; Krásna jizba vznikla o niekoľko rokov neskôr, na konci roka 1927 ako dcérska spoločnosť vydavateľstva, preto sa vždy uvádza v spojenom názve Krásna izba – Družstevní práce. Iniciátorom zrodu nakladateľstva aj jeho dcérskej firmy orientovanej na bytovú kultúru a dizajn bol osvietený a podnikavý manažér Václav Poláček (1898 – 1969), ktorý mal mnoho priateľov medzi literátmi a výtvarníkmi. Zdá sa, že Poláček bol konštitutívnou, podstatnou osobnosťou, na ktorú sa doteraz neprávom zabúda: sociálny demokrat, ktorý veril masarykovským občianskym ideálom; jeho cieľom bolo aktívne sa spolupodieľať na formovaní modernej spoločenskej pospolitosti založenej na rovnosti a demokratických princípoch.