Designum 1/2019

Písmenká mi boli veľmi blízke

Písmenká mi boli veľmi blízke

Peter Biľak

Rozhovor s Johannou Biľak

Johanna Biľak rod. Balušíková (1974) je grafická a písmová dizajnérka. Študovala na Vysokej škole výtvarných umeni v Bratislave (1992 – 1998), École des Beaux-Arts v Saint-Étienne (1997 - 1998), Atelier National de Recherche Typographique v Paríži (1998 - 1999) a Jan van Eyck Akademie v Maastrichte (1999 - 2001). Je partnerkou v rodinnej firme Typotheque.com, spoluautorkou publikácie We Want You To Love Type. Získala Národnú cenu za dizajn 1999 za jednotný vizuálny štýl Biennale Internationale Design´98 Saint- Étienne a 1. cenu v kategórii Tvorba písma na 21. bienále Brno 2004. V súčasnosti pracuje s deťmi vo vlastnom štúdiu Kids Atelier v Haagu.
Stará múdrosť hovorí, že doma nie je nikto prorokom. V prípade Johanny Biľak to ale celkom neplatí. Hoci je jej tvorba už niekoľko rokov súčasťou globálnej kultúry, dôležité miesto má v kontexte slovenského grafického dizajnu. Pevné putá s domovom a rodinou majú nezastupiteľné miesto v jej každodennom živote. Napokon aj tento rozhovor vznikol v kruhu rodiny v holandskom Haagu.

Keď sa ťa niekto neznámy spýta, čo robíš, čo mu odpovieš?
Vždy ma bavilo veľa vecí a bola by som chcela študovať aj viacero odborov naraz: zaujímala ma architektúra – a prijali ma na architektúru na Slovenskú technickú univerzitu. Šila som si oblečenie – bavila ma móda a ručné práce, priťahovalo ma aj voľné výtvarné umenie a hlavne grafika, ale nakoniec som vyštudovala odbor grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení. Momentálne som partnerkou v Typotheque.com, v našej rodinnej firme, ktorá sa špecializuje na tvorbu písma a typografie, a ako hobby pracujem s malými deťmi. Hoci som nikdy netúžila byť učiteľka, odkedy sa nám narodila dcéra, deti sa stali stredobodom môjho záujmu a stále ma inšpirujú. Veci sa dejú spontánne a ja tomu nechávam voľný priebeh. Rada sa dávam prekvapiť, čo mi ešte príde do cesty. Som zmenám otvorená.

Holandsko je známe vysokou úrovňou dizajnu a vizuálnej kultúry. Je niečo, čo by si, naopak, vyzdvihla na Slovensku, čo funguje lepšie?
Na moje prekvapenie v Holandsku nemajú systém základných umeleckých škôl pre deti, kde by sa po vyučovaní mohli venovať výtvarným činnostiam. Je veľmi málo krúžkov pre deti zameraných na vizuálne umenie. Oveľa viac možností je na hudbu a tanec. Úlohu výchovy a vzdelávania vo výtvarnom umení preberajú múzeá a občasné prázdninové festivaly. V klasických školách majú len veľmi málo voľnej kresby a maľby. Je to asi dôsledok vývoja posledných desiatok rokov. To má za následok, že deti majú stále viac problémov s jemnou motorikou a sústredením, ich písmo a kresba sú menej detailné a rozvinuté, ale výtvarné sebavyjadrenie je dôležité aj pre ich duševný rozvoj. Verím, že ak vieme čítať detskú kresbu, môžeme deti aj lepšie pochopiť. Keď som nevedela nájsť žiadnu výtvarnú školu pre našu dcéru, vytvorila som Kids Atelier, kde deti majú priestor tvoriť a rozvíjať svoju fantáziu. Pozvala som do tohto projektu aj moju priateľku tanečnicu Valentinu Scaglia, ktorá zase pracuje s moderným tancom a pohybom, a tým deťom pomáha uvoľniť sa. Našou občasnou špecialitou sú workshopy, kde kombinujeme kreslenie s pohybovým vyjadrením. Máme na to veľmi pozitívny ohlas nielen u detí, ale aj u dospelých, ktorí by si to chceli vyskúšať.