Designum 1/2021

Ľubomír Longauer: Mierny pokrok. Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918

Ľubomír Longauer: Mierny pokrok. Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918

Martin Šútovec

Neprehliadnuteľná a neprepočuteľná osoba slovenského grafického dizajnu Ľubomír Longauer má zažité tri profesijné životy: po absolvovaní kulichovskej Vysokej školy výtvarných umení na oddelení úžitkovej grafiky v roku 1975 sa z neho stáva úžitkový grafik – „užiťák", novším slovníkom grafický dizajnér, ešte novším hádam vizuálny komunikátor na voľnej nohe. Vieme, že sedemdesiate roky neboli práve obdobím príležitostí a slobody. Longauer až do porevolučných čias pracoval prevažne v grafickej prevádzke pre kultúru: plagáty, knižné obálky, bulletiny, logotypy. Vo voľnom čase pracoval na propagadistických materiáloch patafyzickej Skupiny 29, v ktorej zastával a asi aj zastáva (činnosť skupiny je opradená tajomstvom) post ideologického tajomníka.  

Kniha s haškovským názvom Mierny pokrok je už tretím výpravným zväzkom Longauerovho opusu magnu série Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Tak ako pri predošlých zväzkoch Modernosť tradície (2011) a Vyzliekanie z kroja (2013) aj teraz nám Longauer pripravil cca 400 strán informácií, o ktorých vie aj málokto z fachu a zreštaurovaných reprodukcií diel. So skenovaním a precíznou úpravou pomáha Ľubomírovi Longauerovi syn Matej.

Prvých sto strán Mierneho pokroku približuje vplyv okruhu ľudí okolo Školy umeleckého priemyslu na dizajnérsku tvorbu. Longauer pripomína v tomto ohľade ultimátnu publikáciu Ivy Mojžišovej Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928 – 1939 (Slovenské centrum dizajnu, Artforum, 2013), ktorá sa téme slovenského pokusu o školu bauhausovského typu venuje podrobnejšie.

Prehľad realizácií učiteľov a žiakov ŠUR (reklamné brožúry, plagáty, výstavníctvo) a ukážok ich vplyvu na formovanie protoreklamnej agentúry Redopa pokračuje prehliadkou pomerne diétneho sveta časopisov ovplyvnených estetikou bratislavskej školy (Slovenský typograf, Forum, Nový svet, ako aj časopis s dnes už nemysliteľným názvom Priateľ dietok). 

Zatiaľ čo prvé dva zväzky sa venujú verejnosti známym výtvarníkom – ako sú Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Štefan Bednár, Jaroslav Vodrážka atď. – v kontexte grafického dizajnu a typografie, Mierny pokrok sa z veľkej časti venuje polozabudnutým ťažným koňom grafickodizajnérskej moderny, prevažne z okruhu bratislavskej Školy umeleckých remesiel a „stredoeurópskej reklamnej agentúry" Redopa.Zatiaľ čo pri Martinovi Benkovi, Ľudovítovi Fullovi a spol. boli prekvapením ich neznáme dizajnérske a typografické  pokusy, v tejto knihe sú prekvapením sami dizajnéri/typografi.