Designum 1/2021

Malé veľké dejiny (výtvarnej kultúry) Milana Veselého

Malé veľké dejiny (výtvarnej kultúry) Milana Veselého

Linda Nagyová

Výtvarník Milan Veselý (1939 – 2015) je považovaný za jedného z najproduktívnejších slovenských grafických dizajnérov, solitérov, ktorý sa venoval tvorbe takmer šesťdesiat rokov. Plagáty k divadelným predstaveniam Lasicu a Satinského,  Divadla Astorka Korzo ?90, filmom režiséra československej novej vlny Juraja Jakubiska, nezabudnuteľné knižné ilustrácie legendárnych verneoviek, toto všetko a mnoho ďalšieho vzišlo z dielne Milana Veselého. Napriek  širokospektrálnej činnosti vo viacerých odvetviach grafického dizajnu sa vlastnej odbornej publikácie počas života nedočkal. Monografia Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý vznikla štyri roky po jeho smrti. Vydalo ju Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart (2019).

Rozsiahlu, viac ako štyristostranovú knihu s bohatou obrazovou prílohou zostavili Nina Veselá-Cohen, Mária Rišková a Bohumír Bachratý, ktorý sa s Milanom Veselým poznal veľmi dobre, približne dva roky pred smrťou ho umelec oslovil na zostavenie monografie. Dielo Milana Veselého rozčlenil do štyroch kapitol, popísal jeho tvorbu, zasadil ju do umeleckohistorického kontextu. Okrem jeho textov v monografii nájdeme príspevky od Ľubomíra Longauera, Virgila Droppu, Viktórie Cvengrošovej, Dušana Hanáka, Pavla Mešťana a ďalších. Knihu graficky upravila dcéra Milana Veselého Nina Veselá-Cohen. Milan Veselý študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, absolvoval ju v roku 1958. V jeho ročníku končilo štyridsaťsedem maturantov. Bohumír Bachratý v prvej kapitole cituje Slovník českých a slovenských výtvarných umelcov 1950 – 2008, keď hovorí o začiatku tvorby Veselého. ,,Milan Veselý, grafik... v počátcích své umělecké dráhy se projevil jako afišista navazující na výtvarné snahy skupiny Konfrontace. Později, kolem roku 1965, se v jeho nerealizovaných návrzích plakátů projevil vliv nové figurace.“ ( s. 17) Výtvarníkove vplyvy ďalej hodnotí nasledujúcimi slovami: ,,V začiatkoch Veselý vychádza aj z maliarskych výdobytkov informelu, v šesťdesiatych rokoch začal využívať fotografiu a v práci s písmom používal ako jeden z prvých fotosadzbu.“ (s. 18)

Monografia je prehľadne členená podľa tvorby – knižný dizajn a ilustrácia, plagátová tvorba, výstavníctvo. V kapitole o knižnom dizajne nechýbajú okrem ilustrácií aj ukážky knižnej grafiky. Mnohé doteraz ešte neboli publikované.