Designum 1/2021

Nie je kniha ako kniha

Nie je kniha ako kniha

Dušan Junek

Recenzia je venovaná monografii CIPÁR & LOGO.ETC. Editorom a autorom viacerých textov je Vladislav Rostoka, publikáciu nielen koncepčne zostavil, ale aj graficky upravil. Na úvod základné parametre: monografia na prvý pohľad pôsobí impozantne rozmermi (250 x 330 mm), mohutnosťou (536 strán, 2 501 reprodukcií, hrúbka 50 mm, váha takmer 3 kg), neprehliadnuteľná je typografika na čiernom pozadí obálky s hapticky veľmi príjemným poťahom. 

Vladislav Rostoka má na konte vyše tisíc grafických úprav kníh, katalógov a publikácií, napriek tomu len v zopár prípadoch nepodľahol edičným či technickým limitom. Posledný z tých mála prípadov je práve predmetná Cipárova monografia. Ak prezentovaný umelec zverí jedinému človeku editorstvo knihy, autorstvo obsahovej aj vizuálnej koncepcie, typografiu, kompletnú technickú stránku prípravy vrátane skenovania predlôh, ich retuše a prípravu reprodukcií pre tlač – je to absolútny prejav dôvery v profesionalitu a kvalitu autora. Kto pozná Rostokov prístup k tvorbe vie, že u neho sa táto dôvera okamžite mení na totálnu zodpovednosť pociťovanú ako obrovskú váhu každého písmena použitého vo vizuálnom koncepte monografie, až po posledné slovo či graficky upravený obraz. Ak nad projektom päťstotridsaťšesťstranovej knihy o Cipárovi sedíte denne takmer tri roky a prechádza vám rukami vyše tisícka predlôh a obrázkov, ste permanentne koncentrovaný aby sa všetko udržalo v navrhnutej koncepcii a príprava pre tlač bola technicky dokonalá, plus stovky ďalších a ďalších detailov, tak tento základný opis realizačného maratónu by mal i laikovi priblížiť náročnosť celého procesu. Rostoka ako editor postavil to najdôležitejšie i najťažšie – koncepciu monografie – na mnohostrannej osobnosti Cipára a špecifických súvislostiach plynúcich z jeho bohatého osobného života a tvorivej cesty. Už na titule knihy využil amerikánsku epizódu Cipárových rodičov v USA a alegoricky uviedol monografiu umelca na spôsob titulkov amerických veľkofilmov. Komentáre vlastné, Cipárove či znalcov jeho tvorby vybral tak, aby bol zrejmý umelcov kontext s rodným kysuckým krajom, aby zdôraznil spätosť voľnej tvorby s oblasťou grafického dizajnu, potvrdil vymedzenie jeho mimoriadneho miesta v domácej umeleckej hierarchii a poukázal na postavenie slovenského umelca v medzinárodnej špičke grafického umenia.