Designum 1/2021

BRUT.TO prepája neprepojiteľné

BRUT.TO prepája neprepojiteľné

Lívia Pemčáková

BRUT.TO je grafické štúdio, ktoré tvorí grafický dizajn v spolupráci s ľuďmi s mentálnym zdravotným znevýhodnením. Pôvodne vzniklo ako študentský projekt, jeho zakladateľkami sú Tereza Sejková (1995) a Zuzana Kutašová. (1990). Tereza, ktorá je hlavou projektu BRUT.TO, študovala na Súkromnej škole umeleckého priemyslu filmovej v Košiciach,neskôr špeciálnu pedagogiku na Akadémii špeciálnej pedagogiky vo Varšave. V súčasnosti sa venuje komunitným a inkluzívnym projektom. Zuzana je grafická dizajnérka, ilustrátorka a pedagogička. Študovala v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby Fakulty umení TU v Košiciach a na Fakulte grafiky Akadémie výtvarných umení v Krakove. V súčasnosti vyučuje na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Ich túžbou bolo mať grafické štúdio, do ktorého by ľudia so zdravotným znevýhodnením chodili tak, ako chodia iní ľudia do práce. Sú presvedčené o tom, že ich spolupracovníci sú plnohodnotnými tvorcami a za svoju prácu by mali byť normálne ohodnotení. Spoločný rozhovor vznikol pri príležitosti ocenenia ich práce. V Národnej cene za dizajn 2020 – Komunikačný dizajn v kategórií Nové horizonty získali Špeciálne ocenenie za spoločenský prínos.

Už názov štúdia naznačuje viacero rovín vašej práce a zamerania. Pracujete s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Ako by ste neznámemu človeku bližšie opísali, čo v BRUT.TO robíte?

TS, ZK: Sme grafické štúdio, ktoré sa líši spôsobom práce a komunikácie od tradičných agentúr. Tvoríme vizuálny obsah v spolupráci s dospelými ľuďmi so zdravotným mentálnym znevýhodnením. Spoločne vytrváme kresby a diela, ktoré neskôr pretavujeme do grafického obsahu a pôvodné originálne kresby tak používame v novom kontexte. Zároveň sa snažíme prepájať umelcov a profesionálov z kreatívnej oblasti s našimi spolupracovníkmi, aby sa mohli vzájomne inšpirovať. Budúcnosť, ale už aj súčasnosť vidíme v medziodborovom prepájaní. Zároveň dbáme aj na širší kontext a spoločenský či environmentálny vplyv.

Ako ste sa dostali k spolupráci s domovom sociálnych služieb Domko v Košiciach? Aké boli vaše prvé stretnutia s jeho klientmi?

TS: V októbri v roku 2019 som Domko oslovila s možnosťou spolupráce. Tento domov sociálnych služieb funguje už päťdesiatpäť rokov a venuje sa rôznym typom aktivít a terapií. Projektu boli od začiatku veľmi otvorení. Do prvého lockdownu v marci 2020 som tam dochádzala dvakrát do týždňa počas výtvarných kurzov, ktoré prebiehajú pod vedením výtvarníčky Viery Szabovej. Na jeseň v roku 2019 som do projektu zapojila aj Zuzanu, ktorá tieto kurzy spoločne so mnou niekedy navštevovala. Počas stretnutí sme našim spolupracovníkom zadávali rôzne témy a techniky, ktoré sme spoločne výtvarne spracovávali. O danej téme sa najprv dlhšie rozprávame a až následne sa ju snažíme nejako spracovať. V súčasnosti s Domkom naďalej spolupracujeme v rámci možností, zadali sme klientom témy na diaľku, aby sme aspoň takto vedeli ostať v kontakte. 

Práca s ľuďmi so znevýhodnením a ich tvorba je u nás často prehliadaná. Ak sa produkty z chránených dielní dostanú na trh, zákazníci ich často podporia skôr zo súcitu než obdivu. Nepopieram, že aj to môže mať v konečnom dôsledku pozitívny dopad. Vaše návrhy a realizácie však pôsobia celkom inak. Veselo, optimisticky, súčasne. Už na začiatku ste si asi stanovili, ako chcete pracovať a akým smerom sa budete uberať?

Naším cieľom je, aby sa ich kresby mohli ďalej kreatívne využiť. Napríklad zakomponovaním do obalového dizajnu produktov, plagátov či vizuálnych identít. Od začiatku sme vedeli, že to chceme robiť inak ako bežné grafické štúdia. Chceme byť nekonvenčné vizuálne štúdio. A to nielen spoluprácou s danou skupinou ľudí, ale aj našimi službami, ktorými chceme podnikom a značkám pomôcť byť viac spoločensky zodpovední. Ponúkame nové kreatívne vzory a prístupy, takže veríme, že naše realizácie sú odlišné a rozpoznateľné od ostatnej konkurencie.