Designum 2/2011

online Designum 2/2011


Dvadsať rokov SCD je aj o ľuďoch

Dvadsať rokov SCD je aj o ľuďoch

Katarína Hubová

Po vzniku SCD sa sformulovali základné činnosti jeho pôsobenia ako informačného centra v rezorte kultúry, Slovensko sa zapojilo do medzinárodných dizajnérskych štruktúr. Začal sa vydávať časopis Designum a organizovať súťaž Národná cena za dizajn. Obdobie  1998 – 2003 charakterizuje stagnácia inštitúcie.Veľmi negatívny dopad, nielen na časopis Designum, ale aj na činnosť SCD, malo prerušenie jeho pravidelného vydávania, takisto sa nerealizovali mnohé plánované aktivity. SCD sa začalo zúčastňovať medzinárodných súťažných prehliadok BIO Ľubľana a Bienále dizajnu v Saint-Étienne. V období  2004 – 2011 neštandardné podmienky určili náročné tempo práce (snahy o zrušenie inštitúcie v roku 2005). Začal znovu vychádzať časopis Designum, zmenil sa štatút súťaže NCD (2005), SCD  každoročne organizovalo výstavu Fórum dizajnu, pribudol výstavný a informačný priestor SCD Satelit. SCD naďalej usilovalo o vznik zbierkovej inštitúcie pre dizajn.