Designum 2/2011

online Designum 2/2011


Knižnica Slovenského centra dizajnu

Knižnica Slovenského centra dizajnu

Martin Longa

Knižnica SCD, ktorá existuje už od začiatkov organizácie vznikla ako zamestnanecká knižnica, ktorá však popri informačnej a dokumentačnej podpore poskytuje svoje služby aj širokej verejnosti vo veku od pätnásť rokov. Výrazné zmeny zaznamenala knižnica okolo prvej desaťročnice svojho fungovania: v roku 2002 sa začala automatizácia knižničného fondu – najprv v systéme Libris a v roku 2005 sa začal používať systém Cosmotron ARL, ktorý SCD používa dodnes aj ako základ celého informačného systému IS DIZAJN. Knižnica poskytuje na výber vyše 2 500 knižných titulov.