Designum 2/2011

online Designum 2/2011


Niečo na čítanie

Niečo na čítanie

Zuzana Šidlíková Text predstavuje publikačné aktivity SCD. Medzi najvýznamnejšie publikácie môžeme považovať knihy Zdena Kolesára: Kapitoly z dejín dizajnu I. a II., Kapitoly z dejín grafického dizajnu, Nové kapitoly z dejín dizajnu. Poslednou publikáciou SCD je O sebe a o svojej práci od Ľubomíra Longauera. SDC vydáva tiež pravidelne katalógy k súťaži Národná cena za dizajn a menšie katalógy a skladačky pri príležitosti výstav Fórum dizajnu v Nitre a v galérii Satelit.