Designum 2/2011

online Designum 2/2011


Od designu k dizajnu, rozhovor s Adrienou Pekárovou

Od designu k dizajnu, rozhovor s Adrienou Pekárovou

Ľubica Pavlovičová Adriena Pekárová viedla časopis Designum od jeho nultého čísla v roku 1993 až po ročník 2002, kedy sa rozhodla odísť zo Slovenského centra dizajnu. Aj po jej neskoršom návrate, kedy nastúpila do SCD už ako programová námestníčka, zostal časopis pod jej patronátom. V rozhovore spomína prvý časopis Design trend, ktorý SCD vydávalo spoločne s DC ČR, a analyzuje jednotlivé okruhy redakčnej práce(obsahové, vývoj grafickej podoby časopisu, sprievodné aktivity).Okrem editorskej činnosti pripravovala v redakcii aj diskusie venované aktuálnym otázkam slovenského dizajnu alebo súťaž Talenty v Designum.