Designum 2/2011

online Designum 2/2011


Rozhovory s redaktorkami časopisu Designum

Rozhovory s redaktorkami časopisu Designum

Silvia Klimáčková Designum, časopis o slovenskom a zahraničnom dizajne, prešiel od svojho vzniku mnohými premenami. Podarilo sa nám urobiť rozhovor s niektorými z redaktoriek (Ľubica Hustá, Silvia S. Lutherová, Lucia Gavulová, Zuzana Šidlíková a Ľubica Pavlovičová), vďaka čomu máme možnosť nahliadnuť nielen na to, ako časopis Designum vzniká, ale aj na to, ako ho vnímajú jeho bývalé a súčasné zostavovateľky.