Designum 2/2014

online Designum 2/2014


Designum 2/2014

Designum 2/2014

V úvode Designumu 2/2014 je blok článkov venovaný dizajnérskemu školstvu (medzinárodné prehliadky Junior Design Fest a Graduation Projects, výstava Ateliéru grafického dizajnu TU Košicev Satelite a rozhovor s kurátormi Bienále Brno 2014), príspevky o francúzskom dizajne (Marseille Modulor, podujatie Grafický dizajn vo Francúzsku 2014). V novej rubrike venovanej Slovenskému múzeu dizajnu sme začali uverejňovať ukážky z jeho zbierok a parciálne výsledky výskumných úloh (o publikácii Ľubomíra Longauera Vyzliekanie z kroja). Do časti venovanej histórii dizajnu sme zaradili príspevky o výstavách politického plagátu v pražskom DOX-e a výstave mapujúcej tvorbu nemeckého architekta a dizajnéra Ferdinanda Kramera vo Frankfurte. Pokračovali sme v recenziách publikácií o dizajne: slovenskej K dejinám dizajnu na Slovensku a českej Zlínska umprumka (1959-2011).