Designum 2/2015

online Designum 2/2015

Úvod Designum 2/2015

Úvod Designum 2/2015

Úvod Designum 2/2015
Rovnako ako pri príležitosti NCD 2013, väčšia časť časopisu Designum nahrádza katalóg súťaže. Znamená to, že v jeho prvej časti po úvode Kataríny Hubovej prinášame vyjadrenia porotcov súťaže a samotných dizajnérov k oceneným dielam, ako aj príspevky o Štefanovi Kleinovi, ktorý získal Cenu ministra kultúry SR a firme Novesta, a.s., Partizánske, ktorá bola ocenená ministrom hospodárstva SR. Tému sme rozšírili o tematické príspevky dvoch porotcov – Pavla Masopusta a Zuzany Šidlíkovej. V druhej časti časopisu sú uverejnené príspevky Heleny Veličovej o Cene Fóra dizajnu 2015, Jany Oravcovej o aktivitách Ústavu dizajnu FA STU, Zdena Kolesára o Bienále dizajnu v Saint Ètienne. O aktivitách Slovenského múzea dizajnu SCD v oblasti produktového dizajnu napísal Maroš Schmidt a v závere čísla nájdete tri príspevky o digitalizácii a štrukturálnych fondoch VŠVU.

Národná cena za produktový dizajn 2015
Do súťaže Národná cena za produktový dizajn 2015 bolo zaregistrovaných 134 prihlášok, pričom na posúdenie bolo predložených 121 prác. Keďže NCD je od roku 2015 rozdelená na dve samostatné časti – na súťaž pre produktový a komunikačný dizajn, v súťaži bolo možné udeliť viac rôznorodých cien: v štatúte pribudli Cena za trvalo udržateľný produktový dizajn a Cena za experimentálny dizajn. Zároveň sa rozšírili súťažné kategórie.
Národnú cenu za produktový dizajn 2015 získali krbové keramické kachle NOX, od Michala Staška a výrobcu Athenika, s. r. o., Piešťany, Národnú cenu za experimentálny produktový dizajn získal Hasiaci dron od Adama Tótha, z STU Bratislava. Ako najlepšia študentská práca, ktorá získala získala Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, bol vyhodnotený tehotenský a ovulačný test pre nevidiace ženy SHE od Nikolety Čeligovej z VŠVU. Nikoleta Čeligová získala aj Cenu poroty za hmatovú spoločenskú hru Memonik, ďalšiu Cenu poroty získal projekt Flowers for Slovakia: Lost & Found by Vitra. V roku 2015 boli udelené 2 Ceny za produktový dizajn 2015, získali ju Lenka Sršňová v spolupráci s Michaelou Bednárovou a Ondrejom Jóbom za odevnú kolekciu Colorcode 2015 a
a svietidlo SPIKER s dizajnom Antona Zetochu z OMS s. r. o., Dojč.
Porota neudelila Cenu za trvalo udržateľný dizajn, nakoľko žiadna z prihlásených prác nespĺňala v plnom rozsahu kritéria pre udelenie tejto ceny. Minister hospodárstva Slovenskej republiky rozhodol o udelení Zvláštnej ceny ministra hospodárstva SR určenej pre výrobcu za systematické uplatňovanie dizajnu vo firemnej stratégii, získala ju firma NOVESTA, a. s., Partizánske. Na základe odporúčania odbornej poroty udelil zvláštnu cenu aj minister kultúry Slovenskej republiky. Cenu získal Štefan Klein, dizajnér, konštruktér, pedagóg. Súťaž NCD 2015 zhodnotil samostatným príspevkom Remeslo má (opäť) zlaté dno porotce Pavel Masopust a o tom, ako si žije odevný dizajn od poslednej NCD v roku 2013, kedy hlavnú cenu získala Dana Kleinert, napísala Zuzana Šidlíková.