Designum 2/2016

online Designum 2/2016

Cena za komunikačný dizajn NCD 2016 - Cvernovka

Cena za komunikačný dizajn NCD 2016 - Cvernovka

Martin Mistrík

Autori knihy: Viliam Csino, Martin Mistrík
Dizajn: Martin Mistrík, Open Design Studio, 2014

Kniha ako taká je kvalitné médium na otestovanie komplexných zručností grafického dizajnéra. Treba pochopiť obsah a tomu prispôsobiť značnú časť formy. Ďalej sa treba orientovať v polygrafii a poznať tlačiarenské postupy, výhody jednotlivých materiálov. Ak je náhodou aj spoluautorom knihy – teda aj obsahovej, ideálne aj produkčnej stránky – jeho kompetencie sa rozšíria o zháňanie materiálov a ekonomický manažment. A presne toto som absolvoval pri príprave knihy CVERNOVKA. Vôbec to nie je bežná kniha, čo vidieť priamo v obsahu, neurčito rozdelenom na témy, nie kapitoly. Ešte aj témy sa tu prelínajú, nezačínajú presne. Interne sme knihu radšej nazývali umelecko-historický dokument – klasické médium knihy pôsobilo príliš zväzujúco. Dizajn samotný vznikal paralelne s prípravou obsahu. Tým, že sme neustále a do posledného momentu s Vilom Csinom hľadali, triedili, usporadúvali a dopĺňali obsah, z praktického hľadiska som nasledoval princípy tzv. no-design. Bol zvolený základný font (Urban Grotesk od Tomáša Brousila) a farebnosť asociujúca industriálny charakter témy (čierna so žltou a jej odtieňmi). Všetko ostatné som podriadil obsahu. Materiál bol výrazne rôznorodý – od historických výkresov, fotografií, peroviek, cez dobové fotografie zo života, agitačné plagáty, logotypy výrobkov, skeny úradných dokumentov, pre účely knihy fotené ilustračné zábery z budovy a okolia až po portréty súčasných kreatívcov a ich priestorov fotené na mieru. Toto vyžadovalo do obsahu zasahovať graficky len v tej miere, aby som nechal vyniknúť materiály alebo ich navzájom vizuálne prepojil. Základom bola komunikatívnosť a „rozprávanie” príbehu bez príliš citeľných, a teda rušivých, predelov. Navodiť tak pocit príbehu jednej továrne v čase a priestore. Vytvoril som preto niekoľko paralelných layoutov – inak na odborné texty, inak na rozhovory, inak na fotografie z dobového života aj toho súčasného, inak na úradné dokumenty.