Designum 2/2016

online Designum 2/2016

Cena za komunikačný dizajn NCD 2016 - RTVS a Oficina

Cena za komunikačný dizajn NCD 2016 - RTVS a Oficina

RTVS a Oficina

Nový kreatívny koncept televízneho identu programových služieb RTVS – Jednotky a Dvojky
Dizajn: Oficina
Klient: Rozhlas a televízia Slovensko

Jedným so základných ambícií manažmentu, ktorý do RTVS nastúpil v roku 2012 pod vedením Václava Miku, bola zmena vnímania médií verejnej služby. S týmto zadaním samozrejme súvisí aj grafická identita televíznych programových služieb. Postupným pribúdaním titulov v programovej štruktúre Jednotky a Dvojky, ale aj profilovaním nových smerov v imidžovej komunikácii RTVS, vtedajšia grafická podoba verejnoprávneho televízneho vysielania prestala plniť svoje poslanie.

Víťazným konceptom na zmenu grafiky televíznej časti RTVS sa stal návrh zo susedného Česka. Spoločnosť Oficina má za sebou veľké množstvo úspešných projektov, ktoré získali významné ocenenia. Medzi referencie patria napríklad ČT art, Prima ZOOM, Film+, Prima Love, Prima COOL a mnohé iné.  Súčasťou kreatívneho konceptu nebola iba zmena staničných jinglov, ale selfpromo a on-air grafika. „Najväčšou výzvou sa pre nás stal pohyb loga a spôsob, ako ho dostať zo statickej podoby. Sme radi, že sa nám podarilo nájsť pre oba kanály unikátny princíp, ktorý vytvára filozofiu identifikačných zvučiek a spája animačné prvky self-promotion. Zároveň predstavuje pevný, ale otvorený systém, vďaka ktorému sa vizuálna identita môže dať rozvíjať a budovať,“ vyjadril sa realizačný tím spoločnosti Oficina.