Designum 2/2016

online Designum 2/2016

Dobrá súťaž prináša vyššiu prestíž

Dobrá súťaž prináša vyššiu prestíž

Mária Rišková

Národná cena za dizajn je dlhoročným prestížnym projektom, ktorý organizuje Slovenské centrum dizajnu už od roku 1993, vtedy ešte pod názvom Dobrý dizajn. V roku 2014 iniciovala bývalá riaditeľka Slovenského centra dizajnu Katarína Hubová rozdelenie ceny na dve hlavné línie – produktový a komunikačný dizajn. V roku 2015 tak nadviazal na dovtedajšie ročníky súťaže ročník výlučne venovaný produktu a tento rok SCD otestovalo súťaž diel grafického, širšie komunikačného dizajnu.
Dôsledok tohto rozhodnutia – nárast záujmu dizajnérov – bol nebývalý, počet prihlásených diel do súťaže 7-násobne prekročil počet prác z roku 2013, keď sa naposledy stretli v súťaži diela grafického dizajnu. Záujem autorov o účasť v súťaži bol dobrým signálom pre verejnosť, vlastne pre všetkých – ak profesionálom záleží na rozvoji vlastného odboru, ide o oblasť, ktorá si zaslúži pozornosť. Vyhoveli sme niektorým požiadavkám scény, medzi ktorými bola výrazne medzinárodnejšia porota (štyria zo siedmich porotcov), začlenenie kategórie experimentálny dizajn (čo bola požiadavka ešte z predchádzajúceho ročníka ceny) alebo prihlasovanie online. Využili sme vo väčšej miere ako doteraz sociálne siete na šírenie informácií, podporu dobrovoľníkov (predovšetkým študentov Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU), pokračovali sme vo vývoji systému online hodnotenia prihlásených prác v prvom kole a nadviazali sme viacero spoluprác, ktoré prinesú výsledky v ďalších ročníkoch ceny – konkrétne relevantné prísľuby podpory z neverejných zdrojov. Tento ročník Národnej ceny za dizajn, prvý za komunikačný dizajn, tak vysiela mnohé signály. Veľmi pozitívne i tie negatívnejšie. Sporné otázky, témy do ďalšej diskusie sú otvorené a ďalej vítame podnety od odborníkov i laikov. Zaujímavou témou na ďalšie riešenie je experiment so samotnou kategóriou experimentálneho dizajnu.
Kolekcia, ktorá vznikla po výbere porotcov z prihlásených diel a tvorí výstavu finalistov, má potenciál byť reprezentatívnou prehliadkou najlepšieho, čo u nás v oblasti grafického dizajnu vzniká. Tento ročník ceny by mal inšpirovať všetkých tvorcov grafického dizajnu a predstaviť verejnosti, že kvalitný dizajn publikácií, plagátov, kníh, multimediálny dizajn, informačná grafika, vizuálny štýl inštitúcií nezvratne formujú vkus generácií a že s „dobrým dizajnom“ sa nám žije lepšie. Počas organizácie súťaže založila skupina profesionálov Úniu grafických dizajnérov Slovenska.