Designum 2/2016

online Designum 2/2016

Súťaže bez súperov

Súťaže bez súperov

Juraj Blaško

Minulý rok sa na Slovensku uskutočnili dve významné súťaže na logo, resp. vizuálnu identitu, ktorých výsledky mali byť prezentáciou najlepšieho slovenského grafického dizajnu. Súťaže na vizuálnu identitu slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a na branding Slovenska vzbudili nádej, že sa dočkáme prestížnej, dobre zorganizovanej bitky najlepších grafických dizajnérov, grafických štúdií a reklamných agentúr s výsledkom prevyšujúcim všetko čo doteraz zo súťaží na Slovensku vzišlo.

Logo predsedníctva SR v Rade Európskej únie
Po 12 rokoch členstva v Európskej únii prišiel aj na Slovensko rad v hosťovaní predsedníctva v Rade EÚ, s čím súvisela aj potreba vytvorenia vizuálnej identity pre toto predsedníctvo. Súťaž na logo organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Keďže tradícia vytvárania log jednotlivých predsedníctiev je pomerne dlhá, referenčných príkladov organizovania týchto súťaží bol dostatok a ministerstvo nemuselo byť v tejto oblasti pionierom.

Časť profesionálov odradila výška odmeny. Ministerstvo v médiách často prezentovalo, že víťaz dostane odmenu vo výške 4 500 €, čo sa pre laikov mohlo zdať ako celkom férový obchod. Ministerstvo však nepovedalo, čo všetko musí autor odovzdať, aby túto odmenu získal. Kto si pozorne prečítal podmienky súťaže, zistil, že odmena 4 500 € je za logo vrátane manuálu dizajnu, ktorý obsahoval desiatky položiek aplikácií. Ak by túto súťaž vyhralo grafické štúdio, výhra by nepokryla ani náklady spojené s vytvorením loga a manuálu dizajnu (mzdy, odvody, grafický softvér, nájom atď.) o zisku by nebola ani reč, a v konečnom dôsledku by musela túto zákazku dotovať z vlastných zdrojov. Argument ministerstva, že ide o historicky prvé predsedníctvo Slovenska, a že nízku výhru kompenzuje prestíž zákazky je v tomto prípade smiešny.  Napriek tomu bolo do súťaže prihlásených až okolo 280 návrhov prevažne od laikov a študentov, ale s minimálnym počtom profesionálov. Po zasadnutí poroty bol vybraný víťaz súťaže, ktorý dostal poverenie vytvoriť k logu manuál dizajnu a pripraviť tak aplikácie na reálne použitie loga počas predsedníctva.

Branding Slovenska
Druhou súťažou, ktorú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v minulom roku organizovalo, bola súťaž na logo a vizuálnu identitu súvisiacu s reprezentáciou Slovenska. Do prípravy súťaže bol zapojený široký tím pracovníkov ministerstva, ktorý dopĺňali externí konzultanti. Jedným z hlavných konzultantov a poradcov bol aj renomovaný odborník na branding Peter Littman, ktorý sa v deväťdesiatych rokov stal známym prebudovaním vtedy upadajúcej značky Boss. Príprava trvala viac ako dva roky, počas ktorých sa uskutočnilo mnoho pracovných stretnutí (na niekoľkých som sa spolu s ďalšími kolegami Julom Nagyom a Emilom Drličiakom zúčastnil), prezentácií, konferencií, výskumov verejnej mienky, bolo napísaných množstvo materiálov a štúdií a vznikla aj promo webová stránka brandingslovenska.sk. Napriek tejto dlhej príprave sa nepodarilo prilákať väčšiu pozornosť verejnosti, a ako sa neskôr v súťaži ukázalo, ani pozornosť tých pre súťaž najdôležitejších – grafických dizajnérov.