Designum 2/2016

online Designum 2/2016

Únia grafických dizajnérov Slovenska je už založená

Únia grafických dizajnérov Slovenska  je už založená

Juraj Blaško

Veľmi dlho sme pociťovali absenciu organizácie, ktorá by šírila osvetu o grafickom dizajne a ktorá by riešila problémy grafických dizajnérov a grafického dizajnu. Až príliš často sa v praxi stretávame s nepochopením hodnoty intelektuálnej a kreatívnej práce, so zle nastavenými pravidlami súťaží nielen od štátnych inštitúcií, ale aj súkromného sektora a s nesprávne fungujúcimi vzťahmi medzi dizajnérom a klientom. Verejnosť práci grafického dizajnéra málo rozumie, alebo naopak, grafickým dizajnérom je každý, kto má v počítači stiahnutý Photoshop. Pomer času, ktorý trávime tvorbou, a času stráveného obhajovaním potreby profesionálneho prístupu ku grafickému dizajnu sa prevrátil do pre nás nepriaznivej bilancie. Debaty dizajnérov sa zúžili na sťažovanie sa na nepochopenie, neprofesionalitu, diletantstvo, neférové ohodnotenie práce zo strany zadávateľov či verejnosti. A sčasti si za to môžeme sami. Všetci vieme o tom, že v školách sa na výtvarnej výchove neučí o grafickom dizajne a na hodinách náuky o spoločnosti sa študenti nedozvedia ako pripraviť zadanie pre grafického dizajnéra a na Ekonomickej univerzite sa neučia rovnicu o tom, ako sa môže každé euro investované do dizajnu vrátiť dvakrát späť, ale napriek tomu tieto znalosti od svojich zadávateľov očakávame. Spoluzodpovednosť za tento stav nesieme aj my grafickí dizajnéri, pretože sme ani my nevytvorili podmienky a miesto, kde by zadávatelia a laická verejnosť našli potrebné alebo iba základné informácie o grafickom dizajne a práci s grafickým dizajnérom.

Aj preto sme sa rozhodli založiť úniu grafických dizajnérov. Hlavným cieľom únie by malo byť vytvorenie rešpektovanej odbornej autority, ktorá by hájila záujmy grafických dizajnérov, nastavovala štandardy vo vzťahu grafického dizajnéra a klienta a robila osvetu o grafickom dizajne pre verejnosť a inštitúcie. V kruhu zakladateľov únie (Martin Bajaník, Juraj Blaško, Dodo Dobrík, Peter Hajdin, Boris Meluš, Mária Rojko, Ján Šicko a Michal Tornyai) sme viedli dlhú diskusiu o spôsobe jej fungovania. Veľkou pomocou nám boli konzultácie s Filipom Blažekom, spoluzakladateľom českej Únie grafického dizajnu (UGD). UGD nám poskytla svoje know-how, obsah svojho webu, rozšírenie komunikačnej platformy o ďalšiu členskú základňu.