Designum 2/2016

online Designum 2/2016

Vážny komediant Jan Meisner

Vážny komediant Jan Meisner

Lívia Pemčáková

Začiatkom roka otvorilo Slovenské múzeum dizajnu v priestoroch Galérie v podkroví SMD monografickú výstavu Vážny komediant Jan Meisner. Výber z tvorby grafického dizajnéra a ilustrátora Jana Meisnera, ktorý patrí medzi kľúčové postavy grafického dizajnu a ilustrácie na Slovensku druhej polovice 20. storočia, bol prezentovaný na základe diel, ktoré daroval vznikajúcemu Slovenskému múzeu dizajnu v rokoch 2014 a 2015.  Vystavené diela pochádzali z obdobia od polovice šesťdesiatych rokov až po súčasnosť a charakterizovali Meisnerov vklad do vizuálnej podoby slovenskej kultúry – predstavili sme jeho ilustrácie a knižný dizajn pre deti i dospelých, filmové plagáty, grafické práce pre podujatia Bratislavská lýra, Bratislavské hudobné slávnosti a Bratislavské jazzové dni, rovnako aj originály návrhov obalov gramofónových platní, tvorbu pre divadlo Štúdio S, ale aj „drobný“ grafický dizajn osobného charakteru – k nim patria napríklad novoročné a iné oznámenia. Pre nás, kurátorky (na výstave som spolupracovala s Máriou Riškovou), znamenala výstava príležitosť bližšie sprostredkovať verejnosti spôsoby tvorby grafického dizajnu v období pred nástupom digitálnych technológií. Vystavené diela a sprievodné akcie podrobnejšie približovali grafické metódy a nástroje, ktoré sa na tvorbu originálnych návrhov, ale aj ich reprodukciu, používali v druhej polovici 20. storočia. Pre prípravu vizuálu výstavy sme oslovili grafika a ilustrátora Mareka Cinu. Na poctu „meisnerovskému“ štýlu Cina veľmi výstižne, vtipne a  prirodzene prepájal nové i pôvodné motívy, techniky, farebné škály a predovšetkým vlastný a Meisnerov (dô)vtip. Názov výstavy Vážny komediant je označením, ktoré osobnosť Jana Meisnera, jeho tvorbu i prístup k životu charakterizuje azda najlepšie. „Zmysel života neexistuje. Keď tu nebudeme, nič sa nezmení. Život nemá zmysel, ale je pekné ho žiť. Takže prečo nie veselo,“ hovorí autor. Kurátorka Mária Rišková: „Chceli sme divákom ukázať, že hoci Meisner vidí svet vo farbách dúhy, vie pracovať aj s tušom a tlačiarenskou čerňou.“

Jan Meisner daroval do zbierok Slovenského múzea dizajnu viac ako 3000 diel. Po výstave Miroslava Cipára (Miroslav Cipár–Univerzálny tvorca, 18. 9 – 31. 1. 2015) tak ide o druhú výstavu, ktorou múzeum pokračuje v tradícii písania dejín grafického dizajnu. Monografické výstavy tohto druhu sú dôležitou súčasťou kurátorskej koncepcie celej inštitúcie zameriavajúcej sa na predstavovanie verejnosti a zvlášť mladším kolegom tvorbu, diela a autorov, ktorí definovali vývoj oblasti grafického dizajnu a jeho hraničných disciplín v 20. storočí u nás (ilustrácia, vizuálna identita, počiatky multimédií).