Designum 2/2018

Designum 2/2018

Designum 2/2018

V Designume 2/2018 nájdete rozhovory s tromi dizajnérkami: Máriou Rojko, Michaelou Bednárovou a Kristýnou Španihelovou. Iva Knobloch píše o výstave, ktorá upriamuje pozornosť na význam knižníc a knihy reflektuje z perspektívy nových technológií. Príspevok Evy Pavlovičovej zachytáva atmosféru tretieho ročníka festivalu umenia, dizajnu a nových technológií Sensorium. Slovenská národná galéria sprístupnila v priestoroch Schaubmarovho mlyna v Pezinku výstavu slovenskej keramickej Z kruhu von. V recenzii sa ňou zaoberá Sabina Jankovičová. Zuzana Šidlíková prostredníctvom orálnej histórie rekonštruuje dôležité etapy produkcie v Odevných závodoch kapitána Nálepku v Prešove. Do časti Retrospektívne sme zaradili recenziu výstavy Automat na výstavu. Československý pavilón na Expo 67 v Montreale od Martina Zaička V rubrike Teoreticky a prakticky Silvia Seneši Lutherová interpretuje na pozadí dobovej teoretickej spisby snahy o estetické reformy každodenného života. Druhá časť rozhovoru s Liah Armstrongovou, ktorú pripravila Silvia Bárdová, venuje pozornosť nielen odkazu Victora Papanka, ale aj archívom dizajnu ako významným zdrojom bádateľských objavov. Autorkami nadpisových písmen, ktoré vznikli v Ateliéri typografie Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pod pedagogickým vedením Pala Bálika a Michala Tornayaia, sú: Lucia Gandelová, Mariana Mažgútová, Ester Nemcová, Zuzana Uhalová.

Designum 2/2018 na Issuu.