Designum 2/2018

Expo 67 v Bratislave

Expo 67 v Bratislave

Martin Zaiček

Po vyše päťdesiatich rokoch zavítala do Bratislavy výstava Expo. Teda presnejšie, fragmenty výstavnej prezentácie Československa na tejto prestížnej svetovej prehliadke. Reinštalácia českej expozície Automat na výstavu. Československý pavilón na Expo 67 v Montreale v bratislavskej galérii dizajnu Satelit v Hurbanových kasárňach približuje jej fenomén. Autormi koncepcie výstavy sú Terezie Nekvidová a Daniela Kramerová, ktoré sa téme Expo venujú dlhodobo.

Daniela Kramerová bola v roku 2008 spoluautorkou výstavy Bruselský sen, ktorá v našom prostredí reflektovala a kriticky hodnotila československú účasť na svetovej výstave pri jej 50. výročí. Expo v Bruseli výrazne ovplyvnilo formovanie domácej architektúry, dizajnu a umenia, preto sa niekedy tento štýl označuje aj ako bruselský. Aktuálna výstava, ktorá pripomína naše zastúpenie na svetovej výstave v roku 1967 vnútorne nadväzuje na úspešnú predchádzajúci prezentáciu, aj keď nie je taká rozsiahla. Ako sa Československá republika predstavila na výstavách Expo v rokoch 1933 v Chicagu, 1937 v Paríži a 1939 v New Yorku, to sa nám už asi nikdy nepodarí fyzicky sprítomniť. Pokladáme ich však za významné medzníky architektúry a dizajnu medzivojnového demokratického Československa, reprezentovaného predovšetkým v architektonickej forme samotných pavilónov. Z neskorších výstav Expo z rokov1958 (Brusel), 1967 (Montreal) a 1970 (Osaka) sa zachovala okrem inventára aj živá pamäť na proces prípravy a realizácie týchto prezentácií.

Rovnako ako výstavu Bruselský sen aj Automat na výstavu. Československý pavilón na Expo 67 v Montreale sprevádza knižná publikácia. Na výstave si možno pozrieť niektoré predmety, makety alebo súčasti umeleckých diel vystavených v pôvodnom pavilóne. Väčšia časť montrealskej výstavy totiž ostala na americkom kontinente, do vlasti sa vrátili len drobnejšie artefakty.