Designum 2/2018

Knižnica. Zväzky a digitalizáty, zbierky a databázy

Knižnica. Zväzky a digitalizáty, zbierky a databázy

Iva Knobloch

The Library. Books and eBooks, Collections and Databases

Projekt Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze The Library. Books and eBooks, Collections and Database mal niekoľko rovín. Uskutočnil sa ako výstava a publikácia pražskej Vysokej školy umeleckopriemyselnej a ako výsledok semestrálnej spolupráce katedry teórie a ateliéru Grafického dizajnu pod vedením Petra Krejzka, Zdeňka Kvasnicu, Adama Uchytila a Lucie Jančovej.

Na začiatku projektu bolo nadšenie Lady Hubatovej-Vackovej, keď objavila vzácne grafické albumy a publikácie v školskej knižnici UMPRUM, kde vykonávala dôkladné rešerše k dnes už ikonickej publikácii Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Pedagogická skúsenosť so študentmi, ktorí podľa ich presvedčenia knižnice nepotrebujú – veď všetko možno nájsť na internete a zdržiavať sa s tlačenou knihou teda nemá zmysel, – ju motivovala, aby vzácne albumy a publikácie zverejnila.

Lada Hubatová-Vacková ponúkla spoluprácu na projekte Pavle Pauknerovej, ktorá takisto pôsobí na UMPRUM a vo svojej doktorandskej práci sa zaoberala témou vizualizácie dát. Z ich spolupráce sa zrodila publikácia, ktorá obsahuje historické analýzy fungovania média knihy a knižníc aj ich pravdepodobné budúce modely. Vyznačuje sa precíznymi formuláciami a obsažným bibliografickým aparátom. Autorky prizvali k spolupráci dizajnérku Anežku Ciglerovú Hrubú, ktorá dala publikácii veľkoformátovú podobu belostného foliantu.

Text priznáva médiu knihy výsostné miesto v histórii ľudskej kultúry, dômyselnú jednoduchosť a zároveň zložitosť vnútorných obsahových a vizuálnych vzťahov, vzpierajúcich sa jednoznačnej definícii. Podobne „neuchopiteľná“ sa javí aj definícia knižnice ako usporiadaného systému. Autorky si tu berú na pomoc príklady z beletrie, kde sú knižnice chápané skôr ako tajomný labyrint. S týmto poňatím pristupujú k dobrodružnému odhaľovaniu minulosti školskej knižnice na UMPRUM, jej pôvodného poslania, súvisiaceho s reformou umeleckého školstva v 19. storočí. Vyťahujú na svetlo skryté poklady, ktoré obstaral teoretik úžitkového umenia a knihovník školskej knižnice Karel Boromejský Mádl.