Designum 2/2019

Ascher Challenge: Z vitrín do ulíc

Ascher Challenge: Z vitrín do ulíc

Lenore Jurkyová

Zároveň s hlavnou výstavou Šílený hedvábník. Zika & Lída Ascher: textil a móda pripravilo Umeleckopriemyselné múzeum v Prahe v spolupráci s Vysokou školou umeleckopriemyselnou v Prahe (UMPRUM) výstavu Ascher Challenge. Prezentuje modely študentov Ateliéru módnej tvorby, ktoré originálne látky firmy Ascher reinterpretujú a privádzajú späť do života. O oboch výstavných projektoch, ich previazanosti a vzájomnej spolupráci sme sa porozprávali s Konstantinou Hlaváčkovou, kurátorkou výstavy Šílený hedvábník a vedúcou kurátorkou zbierky textilu 20. a 21. storočia Umeleckopriemyselného múzea v Prahe, a Pavlom Ivančicom, kurátorom výstavy Ascher Challenge a vedúcim Ateliéru módnej tvorby UMPRUM v Prahe.

Pani Hlaváčková, vaša práca na projekte Šílený hedvábník trvala niekoľko rokov. V akej fáze a prečo ste sa rozhodli osloviť Pavla Ivančica a Ateliér módnej tvorby UMPRUM?
Počiatočná myšlienka sa začala rodiť v roku 2011, ale intenzívna práca na samotnej výstave a publikácii trvala tri roky. Počas mojej prvej návštevy u Ascherovcov v roku 2017 prišla Robin Ascherová s nápadom zapojiť do projektu taktiež mladých návrhárov. Zika Ascher totiž vždy podporoval mladých umelcov a Ascherovci chceli osloviť ateliér, ktorému by svoje látky poskytli. Chceli tak pokračovať v tom, čo robil Zika celý život: v podpore mladých dizajnérov.
Pavel, akým spôsobom teda prebiehala spolupráca so študentmi Ateliéru módnej tvorby?
Po tom, čo nás Konstantina oslovila s ponukou spolupráce na tomto skvelom projekte a prepojila nás s Ascherovcami, nasledoval rok intenzívnej komunikácie. Rodina nám láskavo poskytla originálne látky archívu firmy Ascher, s ktorými sme mohli pracovať. Nakoniec sme sa dohodli, že projekt pojmeme ako interpretáciu pôvodných potlačí pohľadom súčasnej generácie študentov, ale zároveň skrze optiku dostupných technológií, ktoré sú dnes k dispozícií. Chceli sme naviazať na tradíciu podpory mladých dizajnérov, ale zároveň previesť túto myšlienku do súčasného kontextu. Počas práce na kolekcii sme sa sústredili na remeslo a súčasné možnosti práce s daným materiálom, akou je napríklad 3D tlač či práca s laserom. Na pôvodný koncept sme naviazali, ale zároveň sme sa ho snažili rozvinúť.