Designum 2/2019

Čo bolo v Miláne alebo ako vidieť dizajn

Čo bolo v Miláne alebo ako vidieť dizajn

Jana Oravcová

Názov XXII. tohtoročnej medzinárodnej výstavy trienále (1. 3. – 1. 9. 2019) Broken Nature: Design Takes on Human Survival napovedá, že ide o témy dotýkajúce sa ohrozenia prírody a života ľudstva z globálnej perspektívy. Kurátorka Paola Antonelli, ktorá pôsobí v MoMA v New Yorku, približuje svoj kurátorsky zámer: „Broken Nature opisuje koncept obnoviteľného dizajnu a študuje stav nití, ktoré spájajú ľudí s ich prostredím (ekonomickým, sociálnym, kultúrnym, politickým) a iných druhov (zvierat, rastliny, mikróbov – celý strom života, ako aj všetkých druhov, ktoré poznáte) vo všetkých mierkach a vo všetkých systémoch. Broken Nature považuje trvalú udržateľnosť nielen v súvislosti so znečistením, spotrebou materiálu a globálnym varovaním, ale so základnými štruktúrami, ako je rodina, pohlavie, rasa, trieda a národnosť, ktoré sa majú stať fluidnými a otvorenými, pretože meniace sa okolnosti si to vyžadujú.“

Porozumenie zámeru kurátorky si vyžaduje nielen čítanie s porozumením, určitú dávku orientácie v  dizajnérskych prístupoch menej založených na prezentácii „hotových“ produktov, ale aj rovnaké množstvo trpezlivosti a hlavne dostatok času. Ten je určite pri prehliadke výstavy, oboznámením sa s dizajnérskymi návrhmi a projektmi, konceptmi, videoprojekciami, projektmi výskumných tímov viac ako nevyhnutný. „Pozýva na hlbšie pochopenie komplexných a vzájomne prepojených, multidruhových systémov, ktoré obývame“, približuje koncepciu výstavy Antonelli. „inžinieri, umelci, ale tiež inštitúcie, korporácie, organizácie, vlády, a čo je dôležité, samotní občania všetkých kategórií a pôvodu.

Napriek tomu, že Slovensko nemalo na trienále národnú prezentáciu, v myriáde podujatí, ktoré sa konali v rámci Milano Design Week vo viacerých častiach mesta (Tortona, Ventura, Brera, Romana, Isola atď.) – odhliadnuc od komerčne zameranej prehliadky Salone del Mobile na výstavisku v Rho – sa nedali minúť práce Vlasty Kubušovej a Miroslava Krála z crafting plastics! studio či Kristíny Šipulovej. Nachádzali sa v Alcova Sasseti, v priestoroch bývalej továrne, ktorá v súčasnosti slúži ako platforma pre nezávislé dizajnérske iniciatívy. Crafting plastics! studio & Studio Moritz Maria Karl prišli do Milána s novým projektom. Predstavili tu svoj výskum o vôni bioplastového materiálu, aby ním vyjadrili skúsenosti a demonštrovali, koľko budúcich materiálov môže prispieť k nášmu zdraviu a vnímaniu materiálov. Prostredníctvom navrhnutých objektov skúma emocionálne spojenie s rôznymi vôňami ako vedomú reakciu na cirkulárne hospodárstvo a ďalší krok k prechodu na plne cirkulárny dizajn. Breathe In / Breathe Out predstavuje svet bio vôní pre inovatívne a budúce materiály. Ako hovoria dizajnéri: Kolekcia odevov Post Process od Kristíny Šipulovej zaujala pozornosť nielen tým, že je vytvorená z opätovne použitých ľanových ručne tkaných textílií, ale v juxtapozícii so sériou nábytkov Ondula z ohýbaných plechov od Flating Studio vytvorila zaujímavý dialóg. Oba projekty odkazujú na materiál a jeho pôvod, snažia sa poukázať na nové možnosti a zamyslieť sa nad tým, ako sa tieto dva kontrastné ploché materiály (plech a látka) môžu meniť na trvalo udržateľné prvky pre každodenný život.