Designum 2/2019

Elena Farkašová: monografia Podoby dizajnu – Marián Ihring

Elena Farkašová: monografia Podoby dizajnu – Marián Ihring

René Baďura

Publikácia autorky Eleny Farkašovej zachytáva tvorivý príbeh dizajnéra Mariána Ihringa. Text je určený tak pre odborníkov ako aj laických fanúšikov dizajnu a umenia. V hlavnej línii sa autorka zameriava na myšlienky dizajnéra a pútavo približuje jeho osobnosť, sleduje a predkladá strasti i radosti jeho tvorby. Všetky tvorivé činy podchytené v knihe sú ilustrované obrazom – fotografiami, vizualizáciami a v neposlednom rade kresbami Mariána Ihringa.
Druhá osnovná línia sleduje kontexty Ihringovej tvorby v časovej postupnosti. Marián Ihring začal pôsobiť na profesionálnej dizajnérskej scéne začiatkom deväťdesiatych rokov, v období odznievajúcej postmoderny. Toto turbulentné obdobie bolo charakteristické práve prebiehajúcou zmenou systému, keď vznikal voľný trh a s ním aj nové požiadavky praxe. Výrobné firmy vznikali a zanikali, zákazníci si začali uvedomovať svoju dôležitosť, klienti sa (aj na vlastných chybách) učili, čo a za akých podmienok môžu požadovať od dizajnéra, rovnako dizajnéri sa (aj na vlastných chybách) učili existovať na trhu. Forma tvorby dizajnu prechádzala ohromným vývojom a generačným skokom. Práve v tomto období začala klasické výtvarné médiá a postupy, aké dovtedy využívali priemyselní návrhári, pomaly, ale o to razantnejšie dopĺňať nastupujúca výpočtová technika. V knihe, zrejme aj z dôvodu autenticity, sú dokumentované výstupy zodpovedajúce danému softvérovému a hardvérovému vybaveniu. Čiže kniha dáva vnímavému čitateľovi aj obraz situácie v nedávnej minulosti. Sprostredkúva pocit a ducha doby, síce nie takej vzdialenej, no vyznačujúcej sa neuveriteľnou akceleráciou.