Designum 2/2019

Geniálni hodvábnici: textilní dizajnéri Zika a Lída Ascherovci

Geniálni hodvábnici: textilní dizajnéri Zika a Lída Ascherovci

Petra Polláková

Umeleckopriemyselné múzeum v Prahe pripravilo v tohtoročnej sezóne niekoľko atraktívnych výstav zameraných na tradíciu českej módy a textilného dizajnu. Úspešnú výstavu tvorby slávneho pražského salónu Hany Podolskej vynikajúco doplňuje projekt mapujúci osudy textilných dizajnérov, manželov Ziku a Lídy Ascherovcov. Ascherovci ušli pred nacizmom do Británie, kde spolupracovali niekoľko desaťročí s najslávnejšími módnymi domami ako Dior, Balenciaga alebo Nina Ricci. Z ich látok vznikli niektoré z ikonických modelov pre britskú kráľovnú alebo princeznú Dianu. Na tvorbu textilných dizajnov prizývali svetových umelcov a zároveň dávali príležitosť nastupujúcim tvorcom. Pokúšali sa prepojovať voľné umenie s kvalitnou textilnou výrobou. Vždy reagovali nielen na aktuálne módne trendy, ale i na nové technické možnosti produkcie a umeleckého spracovania látok.

Veľkoryso poňatá výstava postupne odkrýva fascinujúci životný a profesijný príbeh v českom prostredí takmer zabudnutého textilného podnikateľa Ziku Ashera a jeho manželky a spolupracovníčky Lídy, ktorým sa po odchode z predvojnovej Prahy podarilo presadiť v celosvetovej konkurencii textilného dizajnu.  Na príbehu Ziku Ashera odhaľujeme nielen tragické dejiny stredoeurópskeho regiónu 20. storočia, ale zároveň odvahu, talent a nezlomnosť človeka, ktorý bol vždy schopný čeliť svojmu osudu a zachovať si pritom vysokú profesionálnu i osobnostnú celistvosť.
Výstava môže byť chápaná aj ako určitá pocta tradícii českého predvojnového umeleckého remesla a dizajnu, ktorá bola prerušená v období nacistickej okupácie a následne dlhodobo devastovaná za vlády komunistickej diktatúry. Už hneď pri vstupe na výstavu človeka premkne pocit určitej historickej straty, násilného vymazania pamäti, nevyrovnaného účtu s minulosťou. Toto ostatne reflektuje v úvode výpravného katalógu výstavy i kurátorka Konstantina Hlaváčková, keď zdôrazňuje, že v dejinách českého umenia a kultúry je stále veľa zabudnutých kapitol, ktoré treba znovu objavovať a zasadzovať ich do aktuálnych dobových súvislostí.
Výstava má už svojím základným zameraním výrazný medzinárodný presah, čo ešte umocňuje spolupráca s významnými zahraničnými inštitúciami, ako sú Victoria & Albert Museum v Londýne, Manchester Art Gallery a Musée Matisse v Le Cateau-Cambrésis. Jadrom výstavy sú však predovšetkým ukážky dizajnových textílií, modelov, korešpondencie a ďalších dokumentov z bohatého rodinného archívu, ktorý dnes spravuje syn Ziku a Lídy, Peter Ascher.