Designum 2/2019

PRI NÁSTROJOCH SA HRÁM

PRI NÁSTROJOCH SA HRÁM

Helena Cibulková

Rozhovor s Tomášom Brichtom

Tomáš Brichta (1977) vyštudoval drevorezbu na Škole umeleckých remesiel Josefa Vydru a priemyselný dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Po škole navrhoval bazény, šperky pre Neheru, gastronomické priestory, venoval sa rezbárstvu či iným dizajnérskym a remeselným prácam. Poznáme ho však najmä ako dizajnéra hudobných nástrojov, ktorý sa napriek zameraniu vysokoškolského štúdia venuje predovšetkým solitérom.
V ktorom období si sa dostal k navrhovaniu hudobných nástrojov?
Hudobné nástroje som chcel navrhovať už na strednej škole. Od puberty som hrával a mal som dokonca kapelu, no vtedy som ešte nedostal príležitosť, aby som si to v rámci nejakej témy vyskúšal. Tá sa naskytla až na VŠVU v ateliéri Ferdinanda Chrenku, keď prišiel dopyt zvonka na elektrické violončelo, na čo som samozrejme zareagoval. Bola to veľmi zaujímavá práca, pri ktorej som sa zoznámil s ergonómiou violončela a s objednávateľom sme si tak „sadli“, že napokon hral na tomto violončele aj v mojej kapele.
Tam sa to začalo. Aj môj vyučujúci pochopil, že toto ma baví, a dovolil mi v ateliéri industriálneho dizajnu vytvárať solitéry. Vtedy mi povedal, že ak ma to baví, tak to je deväťdesiat percent úspechu, a nechal ma ísť vlastnou cestou.
Kde si vtedy čerpal informácie, ktoré si pri navrhovaní nástrojov potreboval?
Od hudobníkov, sami mi hovorili, čo musí nástroj spĺňať, a objasňovali mi, prečo sa ten-ktorý nástroj drží tak, ako sa drží, a ako sa na ňom hrá. Všetko to má svoju logiku.
A je možné, aby aj nehudobníci dizajnovali hudobné nástroje?
Určite to je možné. Aj človek bez hudobného vzdelania alebo talentu dokáže nástroj navrhnúť. Problémom však môžu byť nástroje ako violončelo alebo husle, teda bezpražcové nástroje, pri ktorých je dôležité odskúšať si ergonómiu. A to ak nevie, tak musí dodržať všetky technické parametre daného nástroja, čo je dosť zložité. Pri tomto sa musí držať šablón, no v ostatnom už má slobodu. Ale myslím si, že sluch máme všetci, rovnako ako nadanie na pohyb, tanec, výtvarné vyjadrenie, často sa však v týchto smeroch odmala nerozvíjame a máme ich zablokované.