Designum 2/2019

Tristo rokov moderny: Chippendalov Sprievodca v Met

Tristo rokov moderny: Chippendalov Sprievodca v Met

Ladislav Zikmund-Lender

Na prelome rokov 2018/2019 sa v newyorskom Metropolitnom múzeu konala výstava venovaná tristoročnému výročiu narodenia (2018) a zároveň dvestoštyridsiatemu výročiu úmrtia (2019) slávneho výrobcu a návrhára nábytku Thomasa Chippendala (1718 – 1779).
Výstava sa rozkladala v dvoch výstavných miestnostiach, teda čo do rozsahu patrila skôr ku kabinetným. Podľa úvodného panelu „výstava skúma, ako [Chippendale] vyhotovil Sprievodcu počas svojich raných rokov v Londýne a ako mu ďalekosiahly vplyv tejto knihy zaručil ikonické postavenie, ktorému sa teší dodnes“. Zatiaľ čo na výstave nenájdeme skoro žiadny originálny Chippendalov nábytok, ťažiskom výstavy sú kresby a predovšetkým rytiny, ktoré všeobecne nepatria medzi najatraktívnejšie výstavné médium. Kresby a vzorkovnice sú tu nielen najpočetnejšie zastúpené, ale aj najdokonalejšie vykresľujú kontext doby a tvorby, do ktorého Chippendale vstúpil.
Výstava je oveľa skúpejšia na exponáty nábytku, ten totiž vybrali výlučne zo zbierok Met. Jediný nábytkový kus pripísaný samotnému Thomasovi Chippendalovi je na výstave stolička zo štrnásťdielneho súboru z obdobia približne okolo roku 1772. Ostatné kusy nábytku sú typologicky veľmi rozmanité, avšak prevažujú stoličky. Väčšinou ide o napodobňovanie Chippendalovho nábytku, jeho dekoratívne formy boli prevzaté zo Sprievodcu a Chippendalových kresieb v 18. a v prvej polovici 19. storočia, keď rôzne revivaly a ich prieniky, kombinácie a variácie zodpovedali elitnému vkusu.
Škoda, že výstava sa venuje hľadaniu „prežívania" a revivalov Chippendalovho nábytku len veľmi obmedzene, a to predovšetkým len na americký kontinent. Veľká téma by bola návrat Chippendala vo viedenskej moderne v okruhu židovských architektov a dizajnérov v dvadsiatych rokov, ako boli Jozef Frank, Fritz Reichl a škola Adolfa Loosa a predovšetkým by sa to týkalo interiérov samotného Loosa. Na  českom území preberal Chippendalove ornamentálne formy rad konzervatívnych výrobcov nábytku, predovšetkým pražská továreň Emila Gerstela, ktorý vybavil pražské realizácie Loosovej Müllerovej vily, vily Otta Petschka či bytu Václava Maria a Boženy Havlovcov.