Designum 2/2020

Fascinuje ma, keď kolidujú dva diametrálne odlišné svety

Fascinuje ma, keď kolidujú dva diametrálne odlišné svety

Lenore Jurkyová

Rozhovor so XZOUIX

Lena Rypáková (1986) je dizajnérka dlhodobo tvoriaca pod pseudonymom XZOUIX [zoui]. V roku 2014 absolvovala Ateliér odevného dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave diplomovou kolekciou Catharsis. Odvtedy pôsobí na voľnej nohe, svoju prácu prezentovala napríklad na pražskom Designbloku, v rámci Aspen AIDS Benefit Fashion Show v Colorade či na International Arts of Fashion Symposium v San Franciscu. Ťažisko jej tvorby spočíva v odevnom dizajne, zaoberá sa fotografiou, voľným umením či tetovaním. Pre jej tvorbu je charakteristický predovšetkým minimalizmus, dôraz na materiály, prepracované konštrukčné riešenie odevu, rešpekt k telu a v neposlednom rade k prírode.

Ako by si sama definovala značku XZOUIX?

XZOUIX vlastne nie je značka, ale pseudonym. Na začiatku som si myslela, že mať značku bolo to, čo som chcela. Avšak spolu s vytriezvením nad stavom životného prostredia a ľudskou stopou prítomnou nielen v najobývanejších, ale práve aj v tých najodľahlejších kútoch krajiny som si uvedomila, že nielenže nechcem mať značku, ale ani byť značkou. Naopak, moja práca má byť manifestom slobodnej tvorby, nezávislej od pokrivených štruktúr a ideí a nastavenia spoločnosti. Ako som už raz napísala: „XZOUIX is a contemporary fuck fashion designer... It’s a human and it’s a thing, and it’s a mood.“ 

Za módnu dizajnérku sa teda nepovažuješ?

Bežné modely nazerania na „módu“, retušované kampane a prepracované analýzy trhu predstavujú zaujímavý referenčný bod, avšak moja tvorba z nich nijako nevychádza. V tej sa manifestuje skôr samotná potreba tvoriť. Stretáva sa vo mne dizajnér, remeselník a milovník umenia. Z tohto spojenia vznikajú objekty, ktorých význam má viacero vrstiev. Stav svetovej ekonomiky ma síce veľmi zaujíma, avšak nemám potrebu kŕmiť svet produktom za účelom hromadenia financií. Väčšina mojej tvorby preto úzko súvisí s víziou dlhodobých investícií a potreby prinášať produkty, ktoré dokážu nahradiť produkt vytvorený v továrni. Prekonajú ho výberom vhodného materiálu, kvalitou remeselného spracovania a dizajnom, ktorý bol navrhnutý špeciálne pre daný produkt. 

Svoju tvorbu charakterizuješ vetou: „Forma nasleduje funkciu a nálada nasleduje obsah.“ Je pre teba dôležité, aby klient porozumel myšlienkovému základu produktu, ktorý vytváraš?

Myšlienkový základ tu má viacero úrovní, keďže produkt netvorím iba so zámerom vytvoriť estetický objekt s určitou funkciou. To, že môj produkt je etický, je dôležité v prvom rade pre mňa, pretože etický prístup k tvorbe pramení z mojej osobnej filozofie. Každý, kto nakupuje módu, tak robí so zámerom nakupovať krásu. Som realistka a neočakávam, že každému klientovi bude záležať na tom, či je daný produkt etický. Namiesto toho už prichádzam s produktom, ktorý etický je. Koniec koncov, taký by mal byť každý produkt.

Akú rolu by podľa teba mal odev ideálne zastávať v našich životoch?

Mal by spĺňať svoj účel a povznášať naše zmysly.

Súčasťou tvojej webovej stránky je aj blog, v rámci ktorého problematiku udržateľnej módy objasňuješ, dokonca ľuďom zdarma ponúkaš konzultácie ohľadne výberu ich oblečenia. Do akej miery je pre teba komunikácia so zákazníkom dôležitá?

Komunikácia ponúka priestor na dialóg. Zaujíma ma, čo človek od svojho odevu očakáva a z čoho jeho očakávania pramenia. Prostredníctvom blogu sa chcem zároveň podeliť o svoje vedomosti o materiáloch a starostlivosti o odev. Moja webstránka je mladá, má len pár mesiacov, no postupne bude pribúdať aj mini séria o materiáloch, ktoré využívam pri tvorbe odevu. Každý materiál má špecifický charakter a vlastnosti, vďaka ktorým odev nadobúda potenciál byť plne funkčný a príjemný.