Designum 2008 – Register autorov, článkov, produktov

Autori/Texty

Strana/Číslo

Bálik Palo, Blaško Juraj: Slovak Rep 18-27, č.4
Belohradská Ľuba: Svetlá a tiene bruselského štýlu. 48-51, č.3
Benčík Martin, Matis Braňo: Kupé 3. 54-59, č.1
Beňová Katarína: Martin Múranica- o skle so sklom 28-31, č.3
Blaško Juraj: Navrhni (zlé) logo dopravného podniku! 36-37, č.1
Blaško Juraj: Nové logo slovenskej akadémie vied 14, č.2
De Winter Koen: Dizajn + umenie. 66-70, č.3
Doricová Dana: Ekoplagát. 40-41, č.5
Droppová Zoja: Industriál v temnotách. 42-44, č.5
Ďuroška Ladislav: Tesla Orava. 50-53, č.5
Elfmark Ondřej: Je těžší udržet si motivaci, než získat inspiraci. 33-34, č.2
Freisleben Zdeněk: Dizajn začína cumlíkom- rozhovor s Maximom Velčovským 45-49, č.5
Gavulová Lucia: Desiate narodeniny školy dizajnu 12-17, č.1
Gavulová Lucia: Eastmodern. 22-29 , č.1
Gavulová Lucia: Královné švédskeho dizajnu 48-53, č.2
Gažovičová Nina: Karim Rashid.  2-7, č.5
Gyllenspetz Per: Tvorba konceptov áut v malých a veľkých organizáciách, alebo cesta k srdciam zákazníkov 67-69, č.1
Hakelová Lucia: Pecha Kucha Night 62-63, č.3
Hakelová Lucia: In vino veritas, Matali Craset o víne 32-33, č.5
Hubová Katarína, Pekárová Adriena: Toto nemá byť nostalgická spomienka 10-11, č.1
Jankovičová Sabina: Obradné siene 45-49, č.1
Jankovičová Sabina: Svietidlá Václava Ciglera 46-51, č.6
Jaroš Andrej: Vrátil sa lesk do Central pasáže? 40-43, č.1
Junek Dušan: Vladislav Rostoka.  2-11, č.4
Kačenák Igor: Gold Pack 66, č.5
Kančevová Naďa: Ettore Sottsass 32-35, č.1
Kančevová Naďa: Ján Filípek 28-33, č.4
Kanická Ludvika: Postrehy z Milána 32-35, č.3
Klimáčková Silvia: Mladý obal 2008. 34-39, č.5
Klimáčková Silvia: Pocta Príboru 10-16, č.6
Kolesár Zdeno: Nový ročník vo väčšom. 71, č.2
Kolesár Zdeno: Bienále Brno 12-17, č.4
Kováčiková Kateřina: Piktogram revival 62-65, č.1
Kožuško Peter, Ihring Marián: Prieskum Zvolen 68-69, č.4
Kukurová Lenka: Nakŕmte svojho Parazita. 38-41, č.2
Kusá Alexandra: 60 rokov otvorené. Výstava o histórii SNG. 52-53, č.3
Labudová Zuzana: Zimný semester, Katedra dizajnu Fakulty umení TU v Košiciach. 12-13, č.2
Lalinský Michal: Miláno 2008: späť k ručnej práci! 36-39, č.3
Lizák Pavol: Inteligentné textílie 71-73, č.3
Longa Martin: Medziknižničná výpožičná služba. 70-71, č.1
Loušová, V., Mascher, R., Vašků, M., Chrenka, F.: Design Match 2008. 10-15, č.3
Lutherová Silvia: VŠVU Bratislava. 30-31, č.1
Lutherová Silvia: František Burian: Je ťažké niesť riziko samostatnosti  2-9, č.1
Lutherová Silvia: Otvor oči a desktop! 2-9, č.2
Lutherová Silvia: Nábytok a bývanie Nitra 2008. 9-11, č.2
Lutherová Silvia: Zrod občianskeho interiéru 66-70, č.2
Lutherová Soňa: Identita, rod a dizajn 35-37, č.2
Meulman Jeffrey: Prečo je umenie a kultúra prosperujúci obchod 69-71, č.6
Michlíková Margita: BIO 21 v Ľubľane 32-33, č.6
Mirza Omar: Muto- oživené grafity 60-61, č.4
Mistrík Martin: Text vs. obraz 72-75. č.4
Muranica Martin: V sklade porcelánu- Ćmielowská skupina. 62-63, č.2
Nepšinská Mária: Posolstvo v keramike 42-44, č.2
Nepšinská Mária: Nové technológie vo svete šperku. 45-47, č.2
Nepšinská Mária: Mladé Talenty 2008 24-27, č.3
Nepšinská Mária: Lucia Ganzer.  34-37, č.4
Nepšinská Mária: Comunistar Designers. 20-24, č.5
Nepšinská Mária: Šperk Stret 08.  60-63, č.5
Nepšinská Mária: Enzo Mari. 26-29, č.6
Nepšinská Mária: Dream. 30-31, č.6
Nepšinská Mária: Martin Hrča 34-37, č.6
Noga Pavol: Vizuálna komunikácia vo veľkomestských aglomeráciách 70-74, č.5
Oravcová Jana: Gendrová mapa dizajnu. 18-21, č.2
Pauly Jana: Kytky v popelnici aneb společnost a móda v sedmdesátych letech v Československu 50-53, č.1
Pavlovičová Ľuba: Cyprián Koreň. 20-23, č.3
Pavlovičová Ľuba: Designblok Praha. 14-19, č.5
Pavlovičová Ľuba: Dizajn je o vylešovaní sveta. Dirk Wynants. 4-9, č.6
Pavlovičová Ľuba: Za oponou 59-63, č.6
Pavlovičová Ľuba: Bienále Logo Banská Bystrica 64-65, č.6
Pekárová Adriena: World Design Capital, Torino 2008  22-25, č.6
Rišková  Mária: Ľubomír Longauer. Zberateľ faktov a súvislostí  2-9, č.3
Skálová Vanda: Bruslelský sen 44-47, č.3
Straka Juraj: Bucol – hodvábny dom 50-53, č.4
Šebeková Zuzana: Im gehen – idúc 18-21, č.1
Šidlíková Zuzana: Polstoročie odevného dizajnu na Slovensku 22-32, č.2
Šidlíková Zuzana: Dejiny ženských nohavíc 56-61, č.2
Šidlíková  Zuzana: Music Match. 16-19, č.3
Šidlíková  Zuzana: Letný prieskum VŠVU Bratislava 40-42, č.3
Šidlíková Zuzana: Textilné a odevné podniky na Slovensku 39-49, č.4
Šidlíková Zuzana: Vienna Design Week 8-13, č.5
Šidlíková Zuzana: Brillance Fashion Talent 08. 26-31, č.5
Štraneková Mária: Made in London 38-44, č.6
Uhrín Tibor, Labudová Zuzana: Starý začiatok – nový koniec. 32-33, č.3
Uhrín Tibor, Labudová Zuzana: Starý začiatok – nový koniec II  54-59, č.4
Uhrín Tibor, Labudová Zuzana: Starý začiatok – nový koniec III 54-59, č.5
Uhrín Tibor, Labudová Zuzana: Starý začiatok – nový koniec IV 52-58, č.6
Vozárová Jana: Dizajn a jeho autorskoprávna ochrana. 72-73, č.1
Vozárová Jana: Použitie dizajnu vyžaduje súhlas autora. 74-75, č.2
Vozárová Jana: Autor a iné osoby disponujúce autorskými právami  74-75, č.3
Vozárová Jana: Kedy na použitie dizajnu netreba súhlas autora. 70-71, č.4
Vozárová Jana: Špecifiká autorskoprávnej úpravy architektonických diel 67, č.5
Vozárová Jana: Dizajn a jeho autorskoprávna ochrana. 72-73, č.6
Žišková Lenka: Nový tovar 66-67, č.4
 

Autori/Produkty

Strana/Číslo

Ambrušová Ivana: Pocta príboru 14, č.6
Amtmannová Anna: VŠVU Bratislava 31, č.1
ASKUL: Kráľovné švédskeho dizajnu 53, č. 2
Babjaková Lucia: Letný prieskum na VŠVU 42, č.3
Bačinská Jana: Polstoročie odevného dizajnu na Slovensku 27-30, č.2
Bahleda Ján: Nábytok a bývanie Nitra 2008 11, č.2
Bahna Ján, Vilhan Vojtech: Eastmodern. 27, č.1
Baláž Peter: Absolut Elements 2008 61, č.3
Balážiková Lukić Katarína: Otvor oči a desktop!. 2-8, č.2
Balážová Mária: Brillance Fashion Talent 08. 27, č. 5
Balgavá Danica: VŠVU Bratislava 31, č.1
Ballová Mária: Pocta príboru. 14, č.6
Bánovská Sabina: Desiate narodeniny školy dizajnu 13, č.1
Bartková Lucia: Nové technológie vo svete šperku. 45-47, č.2
Bartková Lucia: Pocta príboru 13, č.6
Bednárová Michaela: Gendrová mapa dizajnu. 21, č.2
Bednárová Michaela: Mladé talenty 2008. 26, č.3
Bergstrom Lena: Kráľovné švédskeho dizajnu 51, č.2
Berndorf Sandrik: Pocta príboru 11-15, č.6
Betková Jana: Brillance Fashion Talent 08 30, č.5
Blu: Muto – oživené grafity. 60-61, č.4
Boonje Tord: Miláno 2008:Späť k ručnej práci! 36, č.3
Brichta Tomáš: Music Match 16-17, č.3
Brik Kremnica: Nábytok a bývanie Nitra 2008. 11, č.2
Brincko Marek: Mladé talenty 2008 26, č.3
Brousil Tomáš: Brno opäť hlavným mestom grafického dizajnu. 17, č.4
Buchegger, Denoth, Feichtner: Design Match 2008. 15, č.3
Burian František: Je ťažké niesť riziko samostatnosti  2-9, č.1
Crasset Matali: Matali Crasset o víne. 32-33, č.5
Cepka Anton: Obradné siene Zborov pre občianske záležitosti  44, 48, č.1
Cigler Václav: Svietidlá Václava Ciglera. 46-51, č.6
Crhák František: Starý začiatok – nový koniec/Československé spotrebiče 58, č.5
Cubr F., Hrubý J.,Pokorný Z.: Bruselský sen 45, č.3
Czikorová Katarína: Slovak Rep. 19, č.4
Čalovka Ján: SCD 08. 3, č.6
Čalovka Ján: Pocta príboru 10, č.6
Day Robin: Starý začiatok nový koniec.  54-55, č.3
Dědeček Vladimír: Eastmodern.  22, č.1
Dědeček Vladimír, Miňovský Rudolf: Eastmodern 28, č.1
Dessi Marco: Vienna Design Week 11, č.5
Dong-Sik Hong: Tridsať rokov medzinárodného bienále Ekoplagát 41, č.5
Ďurák Palo: VŠVU Bratislava 30, č.1
Ďurianová Andrea: Pocta príboru 14, č.6
Eckhardt Lýdia: Polstoročie odevného dizajnu na Slovensku 26, č.2
Edra: Postrehy z Milána. 35, č.3
Effenberková Petra: Brillance Fashion Talent 08 26-27, č.5
Enterprise: 1. ročník Bienále logo Banská Bystrica. 64, č.6
Fabiánová Lucia: Nábytok a bývanie Nitra 2008 11, č.2
Fashionshop Parazit: Nakŕmte svojho Parazita 38-41, č.2
Fedorkovičová Viktória: Letný prieskum na VŠVU.  40, č.3
Ferklová Miroslava: Brillance Fashion Talent 08.  28, č.5
Finkei Eugen: Bienále Logo Ban. Bystrica. 66, č.6
Ficek Roman: Design Match 2008 15, č.3
Ficek Roman: ComuniStar Designers 22, č.5
Filípek Ján: Štúdium na VŠVU mi nedovolilo stagnovať. 28-32, č.4
Gajdošová Eva: Pocta príboru.  15, č.6
Galdunova Jana Sarno: Bienále Logo Ban. Bystrica 66, č.6
Ganzer Lucia: Hand Picked 08: iFlame & Blueprint 34-37, č.4
Garajová Martina: Brillance Fashion Talent 08 31, č.5
Gašpar Miloslav: Obradné siene Zborov pre občianske záležitosti 46, č.1
Gavalda Ondrej: Slovak Rep. 21, č.4
Grcic Konstantin: Nábytok a bývanie Nitra 2008. 9, č.2
Grcic Konstantin: Postrehy z Milána 34, č.3
Habieda Grazyna: V sklade porcelánu – Ćmielowská skupina 63, č.2
Hainzová Barbora: Pocta príboru. 12, č.6
Haldy Plus, Humenné: Gold Pack-súťaž o najlepší obal. 66, č.5
Hanák nábytek: Nábytok a bývanie Nitra 2008. 10, č.2
Hanzalová Anna: Je těžší udržet si motivaci, než získat inspiraci 33-34, č.2
Hauskrecht Jakub: Za oponou 61,63, č.6
Hegerová Vlasta: Polstoročie odevného dizajnu na Slovensku 22, č.2
Hrča Martin: Brillance Fashion Talent 08. 31, č.5
Hrča Martin: Martin Hrča 34-37, č.6
Hrebík Marek: Desiate narodeniny školy dizajnu. 16, č.1
Chmela Peter: Absolut Elements 2008 59, č.3
Chreno Martin: Nábytok a bývanie Nitra 2008. 10, č.2
IQ Design: Za oponou 59-63, č.6
Illo Patrik: Designblok Praha. 18, č.5
Ištvánová Mária: Zimný semester 2007/2008 Katedra dizajnu FU TU v Košiciach. 13, č.2
Ivanová Lucia: Letný prieskum na VŠVU. 42, č.3
Jakubík Peter: Comunistar + Dizajn s úsmevom. 63, č.4
Jakubík Peter: ComuniStar Designers 24, č. 5
Jánošdeáková Martina: Zimný semester 2007/2008 Katedra dizajnu FU TU v Košiciach. 13, č.2
JULAND *Barcelona Vienna:GD2D + PD3D, Fresh Air by PureAustrianDesign. 18-21, č.6
Junek Petr: Mladý obal 2008. 36, č.5
Jurčiak Marek: Desiate narodeniny školy dizajnu. 17, č.1
Jurkovič Dušan: Industriál v temnotách. 42, č.5
Kamas Jozef, Mudrončík Bohuslav: Starý začiatok - nový koniec/Československé spotrebiče.  55, č.4
Kamas Jozef, Mudrončík Bohuslav: Starý začiatok – nový koniec/Československé spotrebiče 56, č.5
Kardhaus František, Kovář Zdeněk, Popelář Vladimír: Starý začiatok – nový koniec/Dopravné prostriedky v Československu. 54, č.6
Kaslová Lenka: Bio 21 v Ľubľane 33, č.6
Kartell: Postrehy z Milána 33, č.3
Kehrle Steffen: Vienna Design Week. 12, č.5
Kipka Tomasz: Tridsať rokov medzinárodného bienále Ekoplagát. 41, č.5
Komjáti Izabela: Polstoročie odevného dizajnu na Slovensku. 31-32,č.2
Kopin Marián: Pocta príboru.  15, č.6
Kopková Katarína: Brillance Fashion Talent 08. 30, č.5
Korczak Kasia:Brno opäť hlavným mestom grafického dizajnu  16, č.4
Koreň Cyprián: Nábytok a bývanie Nitra 2008 10, č.2
Koreň Cyprián: Cyprián Koreň 20-23, č.3
Kováč Milan: Absolut Elements 2008.  61, č.3
Kovář Zdeněk: Starý začiatok – nový koniec/Československé spotrebiče 56, č.5
Kovář Zdeněk:Starý začiatok – nový koniec/Dopr. prostriedky v Československu 56, č.6
Kováčová Barbora: Zimný semester 2007/2008 Katedra dizajnu FU TU v Košiciach. 12, č.2
Kubánová Zuzana: Gendrová mapa dizajnu.  18, č.2
Kuklová Lucie: Design Match 2008. 15, č.3
Kupka Eduard: Starý začiatok - nový koniec/Československé spotrebiče. 57, č.4
Kuzma Dušan, Jankovič Jozef: Eastmodern 30, č.1
Lachman Stanislav: Starý začiatok - nový koniec/Československé spotrebiče 55, č.4
Lachman Stanislav, Jiří Daniel: Starý začiatok - nový koniec/Československé spotrebiče 57, č.4
Lachman Stanislav: Starý začiatok – nový koniec/Československé spotrebiče 55, č.5
Lachman Stanislav: Starý začiatok – nový koniec/Československé spotrebiče 58, č.5
Lastovička Jiří: Design Match 2008 13, č.3
Laššák Marián: Comunistar + Dizajn s úsmevom. 63, č.4
Laššák Marián: ComuniStar Designers. 21, č.5
Latkovič Nikola: Slovak Rep 26, č.4
Laurincová Lucia: Desiate narodeniny školy dizajnu 15, č.1
Lepore Gilles: Brno opäť hlavným mestom grafického dizajnu. 12-13, č.4
Liptáková Lenka: Kameň, drevo, keramika & textil v Satelite. 15, č.2
Litrico Angelo: Kytky v popelnici  53, č.1
Longauer Ľubomír: Zberateľ faktov a súvislostí. 2-9, č.3
Longauer Ľubomír: SCD 08 3, č.6
Lovasová Silvia: Letný prieskum na VŠVU. 41, č.3
Lőrincz Martin: Bienále Logo Ban. Bystrica. 66, č.6
Lukáčová Denisa: Desiate narodeniny školy dizajnu 14, č.1
Mackovič Roman: Slovak Rep.  23, č.4
Machajdík Milan: Za oponou. 59-61, č.6
Majerníková Bety K.: Designblok Praha. 19, č.5
Makyta Púchov: Textilné a odevné podniky na Slovensku 44, č.4
Magistretti Vico: Starý začiatok nový koniec.  56, č.3
Mari Enzo: Enzo Mari. 26-29, č.6
Martinkovič Kamil: Obradné siene Zborov pre občianske záležitosti 48, č.1
Matuštík Ivan: Eastmodern 23,  26, č.1
Maurer Franz: Design Match 2008. 15, č.3
Mazurová Danuše: Starý začiatok - nový koniec/Československé spotrebiče 57, č.4
Meulman Jeffrey: Prečo je umenie a kultúra prosperujúci obchod 69-71, č.6
Merina Trenčín: Textilné a odevné podniky na Slovensku. 42-43, č.4
Miara Marta, Skowronek Wojciech, Rajsz Elisa: V sklade porcelánu – Ćmielowská skupina 63, č.2
Mihalčinová Miroslava: Mladý obal 2008. 34, č.5
Michalisko Ján: Pocta príboru 12, č.6
Milučký Ferdinand: Eastmodern 24, č.1
Missoni Rosita: Postrehy z Milána. 34, č.3
Modex Žilina: Textilné a odevné podniky na Slovensku. 47, č.4
Morrow Melisa: Mladé talenty 2008. 27, č.3
Múčková Melita: Desiate narodeniny školy dizajnu. 16, č.1
Mudroch Marián: Obradné siene Zborov pre občianske záležitosti. 49, č.1
Múranica Martin: V sklade porcelánu – Ćmielowská skupina 62, č.2
Múranica Martin: O skle so sklom 28-31, č.3
Nosko Štefan: Bio 21 v Ľubľane 33, č.6
Netík Rudolf, Poláková Katarína, Ballek Lukáš, Merger Martin: Vrátil sa lesk do Central pasáže?. 40-43, č.1
Noga Pavel:Vizuálna komunikácia vo veľkomestských aglomeráciách 73, č.5
Novák Milan: Eastmodern. 29, č.1
Panton Verner: Starý začiatok nový koniec 57, č.3
Paulin Pierre: Postrehy z Milána 33, č.3
Pažitný Michal: Design Match 2008 15, č.3
Pekuniak Miroslav: Absolut Elements 2008. 61, č.3
Perrault Dominique, Lauriot-Prévost Gaėlle: Miláno 2008:Späť k ručnej práci! 37, č.3
Petigny Florian: Mladý obal 2008 37, č.5
Radocha Daniel: Absolut Elements 2008 61, č.3
Rafa Tomáš: Absolut Elements 2008. 61, č.3
Rashid Karim: Karim Rashid. 2-7, č.5
Repková Ladislava: Design Match 2008. 12, č.3
Roland Torsten Advertising: Bienále Logo Ban. Bystrica. 66, č.6
Rostoka Vladislav: Vladislav Rostoka 2-11, č.4
Rozložník Pavol: Za oponou. 62, č.6
Sagmeister Stefan: Brno opäť hlavným mestom grafického dizajnu. 14-15, č.4
Sachs: Kytky v popelnici. 52, č.1
Salva Michal: Absolut Elements 2008. 61, č.3
Sedláková Renáta: Desiate narodeniny školy dizajnu 15, č.1
Segečová Ľubica: Slovak Rep 22, č.4
Skoček Iľja, Titl Ľubomír: Eastmodern. 25, č.1
Smoleňák Michal: Zimný semester 2007/2008 Katedra dizajnu FU TU v Košiciach. 12, č.2
Salamon Tomáš: Za oponou 62, č.6
Salomon Zoltán: Nové logo Slovenskej akadémie vied. 14, č.2
Selingerová Veronika: Posolstvo v keramike.  42-44, č.2
Sipos Sándor: Design Match 2008. 15, č.3
Sottsass Ettore: 14. 9. 1917 – 31. 12. 2007 33 - 35, č.1
Sršňová Lenka: Fashion Flash. 15, č.2
Sršňová Lenka: Brillance Fashion Talent 08. 28, č.5
Stadler Robert: Vienna Design Week 10, č.5
Stam Mart, Breuer Marcel: Starý začiatok nový koniec  56-57, č.3
Stern Shocken Deganit: Šperk Stret 08 60-61, č.5
Súkr. stredná  priem. škola animovanej tvorby: Bienále Logo Ban. Bystrica 66, č.6
Svetko Štefan, Ďurkovič Štefan, Kissling Barnabáš: Eastmodern. 29, č.1
Szabóová Veronika: Bio 21 v Ľubľane 33, č.6
Szikszai László: Design Match 2008 15, č.3
Šafková Anna: Design Match 2008 12, č.3
Šebeková Zuzana: Im Gehen – Idúc 18-21, č.1
Šošková Martina: Made in London: Šošková, Ťupek 38-41, č.6
Šťastný Pavel: Design Match 2008. 15, č.3
Šuba Martin, Kunc Václav: Kytky v popelnici. 51, č.1
Šupolová Lucia: Letný prieskum na VŠVU. 41, č.3
Tachibana Fumio: Brno opäť hlavným mestom grafického dizajnu. 17, č.4
Tatraľan Kežmarok: Textilné a odevné podniky na Slovensku 39-41, č.4
Tesla Orava: Tesla Orava 51-53, č.5
Thibodeau Maude: Mladý obal 2008. 38, č.5
Timkovičová Alena: Šperk Stret 08. 63, č.5
Tkáč Matúš: Bienále Logo Ban. Bystrica. 66, č.6
Tobolová Barbora: Pocta príboru 14, č.6
Toelke Amelia: Mladé talenty 2008 25, č.3
Torma Pavol: Absolut Elements 2008. 59, č.3
Tóthová Denisa: Bio 21 v Ľubľane 33, č.6
Treger Ing.: Starý začiatok – nový koniec/Československé spotrebiče. 59, č.4
Ťupek Ján: Made in London: Šošková, Ťupek 42-44, č.6
Udalová Daria: Absolut Elements 2008. 61, č.3
Uherková Lucia: Pocta príboru 14, č.6
Valcucine: Postrehy z Milána. 35, č.3
Várhelyi Judit: 6 Design Casa 25, č.6
Velčovský Maxim: Vienna Design Week. 13, č.5
Velčovský Maxim: Dizajn začína cumlíkom. 45-49, č.5
Vikrut Ján: SCD 08.  3, č.6
Vlková Klára: Mladý obal 2008. 35, č.5
Vonsung: Bienále Logo Ban. Bystrica. 66, č.6
Von Schewen Anna: Kráľovné švédskeho dizajnu. 50, č. 2
Vozáriková Jana, Stuhl Roger: Pocta príboru 14, č.6
Vránek Karel: Nový ročník vo väčšom. 71, č.2
Weissbaar Clemens, Kramm Reed: Vienna Design Week 8, č.5
Weshely-Swiczinsky Adam: Music Match. 18-19, č.3
Whitefruits:Tomášek Antonín, Vach Gabriel: Designblok Praha. 14-15, č.5
Wiedermann Anton: Mladé talenty 2008 27, č.3
Wiggins Barbara: Made in London 39, č.6
Winker Hrušovská Renáta: Brillance Fashion Talent 08 29, č.5
Wynants Dirk: Dizajn je o vylepšovaní sveta 4-9, č.6
Zórádová Katarína: Letný prieskum na VŠVU 40, č.3
Žabková Zuzana, Timková Martina: Absolut Elements 2008. 59, č.3