Designum 3/2011

online Designum 3/2011


20 rokov SCD

20 rokov SCD

Vladimíra Büngerová

Prvou časťou výročnej výstavy pod názvom Od designu k dizajnu v kurátorskej koncepcii Kataríny Hubovej a Adrieny Pekárovej bola oslava dvoch desaťročí realizovaná výberom prác škôl a dizajnérov predstavených na medzinárodných a domácich prehliadkach a súťažiach dizajnu. V časti nazvanej Dizajn v akcii + 100 % sa kurátorka Mária Rišková zamerala na živé podhubie dizajnérskych aktivít z posledných rokov, kde iniciatívu rozširujú nielen ateliéry, štúdiá, dielne a kamenné inštitúcie, ale aj rôzne skupiny, spolky, neziskové organizácie, portály a design shopy. V tretej časti Typokabinet v kurátorstve grafického dizajnéra Pala Bálika bola predstavená v dokonale vytvorenej nábytkovej „databanke“ súčasná tvorba písma na Slovensku. Poslednou časťou bola prezentácia fragmentov fondu SCD pod názvom Dizajn v pamäti ako základu budúceho spomínaného múzea, ktorého iniciatívu založenia zastrešuje centrum spolu s ďalšími osobnosťami z radu teoretikov, tvorcov a nadšencov dizajnu.