Designum 3/2011

online Designum 3/2011


Bol som na národnej

Bol som na národnej

Maroš Schmidt

V desiatom ročníku NCD sa do súťaže zapojilo celkovo 150 prác v kategóriách produktový dizajn, komunikačný dizajn, študentský produktový dizajn a študentský komunikačný dizajn. Medzinárodná porota pod vedením predsedu, dizajnéra prof. akad. arch. Jiřího Pelcla (ČR) rozhodla o udelení národných cien za dizajn 2011 v dvoch kategóriách: produktový dizajn a komunikačný dizajn. V kategórii produktový dizajn bolo najvyššie ocenenie udelené kolekcii svietidiel OMS – dizajn Ján Štofko, Giugiaro Architettura, Jiří Pelcl, Petr Mikošek, výrobca OMS, s. r. o., Dojč. V kategórii komunikačný dizajn získal najvyššie ocenenie vizuálny štýl podujatia Trienále plagátu Trnava 2009 – dizajn Ondrej Gavalda, klient Galéria Jána Koniarka Trnava.