Designum 3/2011

online Designum 3/2011


Detské časopisy v novom šate

Detské časopisy v novom šate

Peter Gála Pred dvoma rokmi časopisy Včielka a Zornička, ktoré získali uznanie v súťaži NCD 2011,  prešli výrazným redizajnom. Ide o Zorničku 2009, ročník 62. a Včielku, ročník 52. Zmeny sa dotkli všetkých oblastí a dá sa hovoriť o ich kompletnom reštarte. Zmenila sa redakcia, obsah, výber autorov textov a ilustrácií, zmeny sa výrazne prejavili aj v dizajne. čo sa týka dizajnu a vizuálnej koncepcie, pod ktorú sa autorsky podpísala Mária Rojko, ide predovšetkým o formát, typ papiera, logotyp, obálku, ilustrácie, typografiu a grafické prvky.