Designum 3/2011

online Designum 3/2011


Dizajn ako repa – rozhovor s Jurajom Výbohom

Dizajn ako repa – rozhovor s Jurajom Výbohom

Silvia Klimáčková

Pojem recyklácia môžeme nájst v slovníku charakterizovaný ako „uvedenie znova do obehu“.

Juraj Výboh, víťaz Ceny Fóra dizajnu 2011, vo svojich prácach využíva staré, použité,  vyhodené predmety, ktoré získavajú novú šancu na život vďaka zmene funkcie či formy. Človek bežne vyhadzuje obaly, ktoré sa dajú ďalej využiť a pretvoriť na nové objekty. Lampy, rámy na zrkadlá vynikajú práve pri práci, kde je využitá predovšetkým transformácia predmetov (napr. PET fľaše, plechovky) na plnohodnotné funkčné výrobky. Niektoré predmety dokonca v autorovom podaní nadobúdajú formu dizajnérskeho ready made.  Reťaz od bicykla, obal na jedlo, drevené palety sa v celej svojej podobe stanú súčasťou nového výrobku, ako je napríklad rám na zrkadlo či nástenné hodiny. Žiadnemu výrobku od Juraja Výboha nechýba vtip, originalita a poctivé spracovanie.