Designum 3/2011

online Designum 3/2011


Fórum dizajnu 2011 – recyklované bývanie

Fórum dizajnu 2011 – recyklované bývanie

Katarína Zajíčková

Fórum dizajnu 2011 ako samostatná sekcia veltrhu Nábytok a bývanie v Nitre prinieslo viac než aktuálnu tému: recyklované bývanie. Pod taktovkou kurátoriek výstavy Kataríny  Hubovej a Adrieny Pekárovej boli vystavené okrem solitérov aj kompletné  bytné interiéry v rozmeroch 250 x 250 cm. Téma recyklácie bola rozšírená dalej o nábytkové prvky s charakteristickou úspornostou materiálu –z plochých dosiek, alebo preglejky - ktorých jednoduchost a striedmost tvarov a proporcií je jedným z princípov  kologicky motivovaného dizajnu. Druhotné materiály boli použité v jasnej citatelnej forme alebo naopak v úplne novom, takmer nepoznatelnom šate. Obidva princípy sa napokon ukázali ako tvorivo živé, jedinecné a oslovujúce. Tvorcovia rozlicný odpad (PET flaše, starý nábytok, nepotrebné súciastky, retaz z bicykla, sklo) pretavili do najrôznejších typov interiérového zariadenia s takmer sochárskou poetikou.