Designum 3/2011

online Designum 3/2011


Konceptuálne písmo?

Konceptuálne písmo?

Peter Biľak V novembri 2010 v Kodani vystúpil Peter Biľak na jednodňovej konferencii "Konceptuálne písmo - Písmo s myšlienkou", ktorá sa zaoberala ideami ukrývajúcimi sa za jednotlivými typmi písma. Jeho prednáška bola venovaná možnostiam konceptuálneho písma, pričom porovnávala typografiu s inými oblasťami umenia.