Designum 3/2011

online Designum 3/2011


Logo a vizuálna identita mesta Martin

Logo a vizuálna identita mesta Martin

Roman Mackovič Zastupitelľtvo mesta Martin si zrejme dostatočne uvedomovalo problém nejednotnosti vizuálnej identity mesta a pri porovnaní s inými mestami sa javilo najlepším riešením nové logo. Hľadaniu novej tváre mesta nasledovalo vypísanie verejnej súťaže. Jej zlyhanie bolo zrejme zapríčinené nízkou účasťou zdatnejších dizajnérov, nedostatočnou propagáciou súťaže v správnych komunikačných médiách a otázna je tiež forma textového zadania a pravidiel sútaže. Po neúspešnej prvej sútaži sa mesto obrátilo na Katedru vizuálnej komunikácie VŠVU so žiadosťou zadať návrh loga ako jeden zo semestrálnych projektov. Do navrhovania loga sa zapojilo približne dvadsať študentov. Do finálneho výberu sa dostali návrhy troch lôg, tie mesto zverejnilo a dalo svojim obyvateľom možnosť o týchto návrhoch hlasovať. Na základe verejného hlasovania bol v roku 2009 pri príležitosti kultúrnej akcie „Dni mesta Martin“ vyhlásený víťazný návrh loga mesta od Romana Mackoviča.