Designum 3/2011

online Designum 3/2011


Škola ako stredobod myslenia a tvorby, časť VII. Didaktické metódy

Škola ako stredobod myslenia a tvorby, časť VII. Didaktické metódy

Iva Mojžišová

Na bratislavskej Škole umeleckých remesiel didaktické princípy nadobúdali zaujímavejšiu a ustálenejšiu podobu, keď sa kurzy presťahovali do novej budovy. A čo umožnilo zásadný pokrok, to boli postupne vznikajúce remeselné dielne. Ľudovít Fulla, František Reichentál, Mikuláš Galanda, Zdeněk Rossmann, Jaromír Funke, Josef Vinecký a ďalší pedagógovia po roku 1930 vyučovali v zmysle prechodu k moderne, k avantgarde, ale nevytvorili zjednocujúci štýl. Každý vyučoval a vyjadroval sa po svojom. Zápas o modernizáciu životného štýlu a o modernosť vôbec sa v škole navzájom prelínali. Patrila k nemu vôľa zrieknuť sa tradičnej hierarchizácie „voľného“ a „úžitkového“ umenia. Tento pohyb mal v rôznych disciplínach odlišné frekvencie. Na ŠUR sa prejavil tak výrazne ako na Slovensku azda nikde inde.