Designum 3/2014

online Designum 3/2014  


Designum 3/2014

Designum 3/2014

Designum 3/2014 obsahuje rôznorodo zamerané články: od odborného pohľadu na špecifickú problematiku počítačových hier (Maroš Brojo, Mária Rišková), cez hodnotenie výstav a podujatí spojených s domácim a zahraničným dizajnom (Zuzana Šidlíková, Adriena Pekárová, Helena Veličová, Martin Úradníček, Robert Szabó, Martina Lehmannová, Jana Ondíková, Pavel Noga), po príspevky z dejín slovenského dizajnu (Mária Rišková, Adriena Pekárová, Maroš Schmidt, Klára Prešnajderová, Lívia Pemčáková). V závere čísla sú uverejnené dve recenzie publikácií -- zhodou okolností spojených s českým prostredím (Jana Oravcová a Zoja Droppová).