Designum 3/2016

online Designum 3/2016

Designum 3/2016

Designum 3/2016

V úvode tretieho tohtoročného vydania Designumu nájdete ďalšie portréty slovenských dizajnérov : Ondreja Jóba, Vlasty Kubušovej, Michala Riabiča a Jána Šicka. Na Národnú cenu za komunikačný dizajn nadväzuje článok o brande Good Idea Slovakia,  o Bienále grafického dizajnu v Brne prinášame príspevky už pravidelne, tento rok sme oslovili japonského novinára, ktorý vám ponúkne svoj názor na aktuálny ročník tohto podujatia s dlhoročnou tradíciou. V Slovenskom múzeu dizajnu pokračovali odborní pracovníci v  budovaní Kabinetu ŠUR a Archívu Ivy Mojžišovej, ktoré predstavujú na našich stránkach. O histórii československého dizajnu socialistickej éry a jeho vystavovaní sa píše v článku o Retro múzeu v Chebe,   americkej interiérovej tvorbe  je venovaný príspevok o kresťanskej komunite Shakerov. Nielen pre teoretikov dizajnu vznikol rozhovor o možnostiach vizuálnych štúdií s Martou Filipovou a o národnom charaktere dejín dizajnuhovorí článok venovaný zbierke esejí o talianskom dizajne Made in Italy.

Designum 3/2016 na Issuu.