Designum 3/2016

online Designum 3/2016

Je to auto talianske, ruské alebo kubánske?

Je to auto talianske, ruské alebo kubánske?

Andrea Cséfalvay Kopernická

Národné dejiny dizajnu v ére globalizácie.
Prepisovanie dejín, objavovanie dejín tzv. nezápadných krajín (mimo euro-amerického priestoru), postkoloniálne štúdiá či kontext genderu sa objavujú vo vedných odboroch mimo dejín dizajnu už od druhej tretiny 20. storočia. Potreba nového pohľadu na vlastnú disciplínu sa v dejinách dizajnu objavuje neskôr, čo pravdepodobne súvisí aj s neskorým etablovaním odboru ako takého. Hlavná editorka časopisu Journal of Design History Grace Lees-Maffei je jednou zo zástankýň nových názorov práve na poli dejín dizajnu a obhajkyňou tzv. národných dejín dizajnu.

Lees-Maffei spolu s profesorom dejín dizajnu na Univerzite v Oslo Kjetilom Fallanom editorsky zostavili zbierku esejí venovanú talianskemu dizajnu pod príznačným názvom Made in Italy. Pýtajú sa na miesto národných dejín v čase globalizácie a či vôbec sa o národnom dizajne dá dnes hovoriť. „Kde majú v období, keď digitálne technológie umožnili bežnú medzinárodnú spoluprácu dizajnérov, výrobcov, veľko- a maloobchodníkov, a rozvoj širokej a neelitnej globálnej skupiny konzumentov, ktorí používajú internet na sprístupnenie vizuálnej kultúry bez ohľadu na (a rovnako pre) svoj geografický pôvod, miesto národné a regionálne dejiny?“