Designum 3/2016

online Designum 3/2016

Kabinet Školy umeleckých remesiel v Slovenskom múzeu dizajnu

Kabinet Školy umeleckých remesiel v Slovenskom múzeu dizajnu

Klára Prešnajderová

Škola umeleckých remesiel v sebe sústreďuje množstvo tém, ktoré je problematické skoncentrovať pod jedným oddelením múzea. Nešlo pritom iba o zadefinovanie cieľa a jednotlivých okruhov výskumu – od pedagógov, študentov a oddelenia, cez spriaznené priemyselné podniky, celkové kultúrne, hospodárske a politické pozadie až po medzinárodný kontext ŠUR. Múzeum ako zbierkotvorná inštitúcia stálo aj pred otázkou, ako začleniť nadobudnuté zbierkové predmety, dokumenty a publikácie súvisiace so Školou umeleckých remesiel do svojich oddelení. Najlepším riešením pre takú heterogénnu zbierku sa ukázal byť už spomínaný Kabinet ŠUR, ktorý dovtedy fungoval len vo forme konceptu.
V súčasnej situácii, keď sa dlhoročným marginalizovaním témy väčšina diel a dokumentov súvisiacich so školou stratila a priami aktéri a pamätníci už nie sú medzi živými, predstavuje dlhoročný výskum Ivy Mojžišovej najdôležitejší zdroj informácií k téme. S Archívom Ivy Mojžišovej úzko súvisí úloha Kabinetu ŠUR, a to výskum Školy umeleckých remesiel so zameraním na jednotlivé oddelenia a osobnosti v nich zastúpené. Prirodzene v centre pozornosti stoja pedagógovia ŠUR, keďže možno bez preháňania tvrdiť, že sa na bratislavskej škole stretli najvýznamnejší slovenskí a českí modernisti. Neoddeliteľnou súčasťou oddelení však boli aj študenti, ktorým sa doteraz venovala iba malá pozornosť. Súvisí to aj s faktom, že sa nezachoval archív školy so študentskými prácami, čím sa výskum nesmierne komplikuje.