Designum 3/2016

online Designum 3/2016

Projekty Non finito. Vlasta Kubušová

Projekty Non finito. Vlasta Kubušová

Ľubica Pavlovičová

Študovala dizajn na Slovenskej technickej univerzite a zároveň sa chcela venovať divadlu alebo filmu. Dostala sa na Vysokú školu múzických umení na odbor produkcie. Hoci sa môže zdať, že sa takéto odlišné štúdiá nedajú spojiť, práve to, že sa pohybovala v dvoch rozličných svetoch, jej umožnilo získať vzácny nadhľad. Štúdium na VŠMU ju v istom zmysle oslobodilo, našla odvahu začať niečo sama a bez strachu, že ak to s dizajnom nevyjde, zostane bez prostriedkov. Popri ďalších štúdiách doma a v zahraničí s priateľmi založila a úspešne vybudovala dve platformy: In The Midl a Kreatívne ráno. V súčasnosti sa zviditeľnila doma aj v zahraničí s projektom Crafting Plastics.

Vlasta Kubušová sa cez Kreatívne ráno, keď moderovala diskusiu na Pohode, zoznámila s profesorom Pavlom Alexym. „Profesor Pavol Alexy je skutočný experimentátor a vedec a v rámci prostredia vedy, v ktorom sa pohybuje, je otvorený všetkým podnetom. Keď sme za ním s Mirom Králom prišli zisťovať ako fungujú biopolyméry – keďže pri práci s materiálom by sme mali vedieť, z čoho je materiál vyprodukovaný, ako vzniká – umožnil nám experimentovať celé leto v jeho laboratóriu. Skúmali sme, ako sa dá tento nový biomateriál využívať... Nie je totiž iba biodegradovateľný, ale najdôležitejšie je, že vzniká z obnoviteľných zdrojov, a časom sa rozpadá v prírode. Na druhej strane má však iné mechanické vlastnosti, na ktoré nie sme ešte zvyknutí. Do Berlína na Universität der Künste som sa prihlásila s projektom, ktorého cieľom bolo zistiť, v akom prostredí má význam pracovať s týmto materiálom ako dizajnér. Tento problém som riešila so spolužiačkou Verenou Michelsovou, ktorá je módnou návrhárkou a posunula nás do oblasti odevného priemyslu. O ňom je totiž známe, že patrí k veľkým znečisťovateľom životného prostredia a sme presvedčené, že je potrebné zaintegrovať ľudí do riešenia problému trvalej udržateľnosti. Vznikol nápad navrhovať produkt, ktorý pozná každý a ktorý podlieha módnym trendom – a to sú napríklad okuliare. Nepotrebujete ich nosiť 20 rokov. Chceli sme zároveň robiť osvetu aj workshopmi, presviedčať zúčastnených o tom, že je zaujímavé byť súčasťou inovačného projektu a poukazovať na spôsoby, ako dá sa pracovať s prírodným materiálom. Napríklad v nemeckej chemickej spoločnosti BASF, kde sme navštívili dizajnérske centrum, sú už na ceste k vývoju bioplastov, ale keďže podľa ich prieskumov ľudia zatiaľ neveria takýmto produktom a nekupujú ich, nemá zmysel pre ich spoločnosť začať ich vyrábať... Samozrejme, že aj prechod na tento spôsob výroby je nesmierne finančne náročný. Rozhodli sme sa teda pracovať s týmto materiálom v podobe, v ktorej prirodzene existuje a čo všetko dokáže robiť – a tak sme aj zamerali naše workshopy.“