Designum 3/2016

online Designum 3/2016

Retro na večné časy

Retro na večné časy

Ladislav Zikmund-Lender

V posledných desiatich rokoch čelíme boomu projektov, ktoré sa zaoberajú vizuálnou kultúrou a hlavne architektúrou a dizajnom 60. – 80. Rokov.
V jednom ohľade sú všetky projekty pracujúce s fenoménom retra rovnaké: oscilujú medzi pamäťou a históriou. Vychádzajú z predpokladu, že spredmetnený životný štýl utkvel v pamäti žijúcich generácií (alebo generácie bezprostredne predchádzajúcej). Tak dochádza k prirodzenému prepojeniu emócií previazaných so spomienkami na detstvo/mladosť s vystavenými exponátmi a ich kulisami. Kľúčovým momentom je kolektívna identifikácia s témou výstavy. Keďže však dvadsaťpäť rokov od nežnej revolúcie stále prežíva racionálny aj iracionálny antikomunizmus, treba pripomínať aj pozitívne stránky – príklady kvalitnej kultúrnej produkcie, architektúry a dizajnu.
V Retromúzeu sa počas asi dvojročnej prípravy projektu podarilo zhromaždiť úctyhodné množstvo predmetov, ktoré je možné prezentovať v ucelených typologických skupinách a tvarových radoch (hračky, spotrebiče, dopravné prostriedky atď., rôzne výrobné a dizajnové rady). Každý z predmetov je starostlivo opísaný – typ, datovanie, návrhár, výrobca... Kde prezentácia paradoxne najviac kríva, je nábytkový dizajn. Je tu inštalovaných niekoľko náznakových „izieb“ (kuchyňa, obývacia izba ...) a stena pokrytá sedacím nábytkom. Tieto stoličky a kreslá pochádzajú zo zbierok Umeleckopriemyslového múzea, ktoré podobným spôsobom zapĺňania stien až po strop predstavuje svoju rozsiahlu zbierku nábytku (a hlavne stoličiek) v študijnom depozitári v Kamenici nad Lipou. Zarazí však ich výber: ide takmer výhradne o elitný dizajn, navrhovaný dizajnérmi a architektmi pre interiéry špeciálnych zákaziek (napríklad ikonický hotel Thermal, alebo československé ambasády).