Designum 3/2016

online Designum 3/2016

Zabudnutí minimalisti

Zabudnutí minimalisti

Jiří Pelcl

Dlhodobo prevažujúce minimalistické tendencie v súčasnej architektúre a dizajne nás nabádajú k otázkam, kde a kedy sa minimalizmus prvýkrát objavil, v akom prostredí a za akých podmienok.
Mohlo by sa zdať, že korene minimalizmu v architektúre a dizajne majú pôvod a povahu umeleckej avantgardy. Je však možné, že korene minimalistického prístupu nie sú so žiadnou umeleckou avantgardou spojené, ale vyplynuli z potrieb a spôsobu života, kde dôležitú úlohu hralo náboženstvo a životné podmienky mladej americkej spoločnosti.
Výnimočným a ojedinelým príkladom, keď spomínané okolnosti viedli k originálnemu poňatiu architektúry, dizajnu a životného štýlu, bolo spoločenstvo Shakers v severnej Amerike. Pomenovanie Shakers vychádza z ich náboženských tancov, ktoré sa vyznačovali rytmickými trhavými pohybmi tela sprevádzanými spevom. Bolo to spoločenstvo veriacich, ktorí emigrovali v roku 1774 do Ameriky z oblasti Manchestru v Anglicku.
Najoriginálnejšou oblasťou remesiel Shakerov z pohľadu dizajnu boli interiéry a nábytok. V interiéroch boli funkčné hľadiská na prvom mieste. Charakteristickým rysom takmer každého interiéru bola priebežná lišta upevnená na stenách po celom obvode miestnosti.