Designum 3/2016

online Designum 3/2016

Živá pamäť – digitálna budúcnosť

Živá pamäť – digitálna budúcnosť

Mária Fulková

Už sedem rokov funguje nórsko-slovenská spolupráca medzi akademickými inštitúciami Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave a Høgskølen i SørostNorge v Raulande. Spolupráca financovaná nórskymi fondmi a európskym finančným mechanizmom priniesla mnohé výsledky, skúsenosti a priateľstvá. Aktuálny projekt Živá pamäť – digitálna budúcnosť práve vrcholí rovnomennou výstavou, prebiehajúcou v nórskom múzeu umenia  Rauland Kunstmuseum.

Cieľom projektu bolo zachovanie slovenského a nórskeho kultúrneho dedičstva v oblasti textilného a šperkárskeho remesla a jeho posunutie do digitálne spracovaného dizajnu. Výstave predchádzali mobility, ako aj workshopy študentov a pedagógov oboch škôl, v Nórsku aj na Slovensku.
Za jeden z najvýznamnejších prínosov takýchto projektov považujem práve mobility. V rámci projektu vycestovalo päť pedagógov z VŠVU do Raulandu. Vo februári 2016 sa zúčastnili na medzinárodnom zimnom Vinterfestivale, zameranom na dizajn čerpajúci z tradičných remesiel a tradičnú hudbu. Kombinácia výtvarného a hudobného žánru, miešanie nordických, anglosaských a slovanských kultúrnych hodnôt poskytovali nové zážitky aktívnym aj pasívnym účastníkom. Slovenskí pedagógovia aktívne prispeli k programu Vinterfestivalu vedením workshopu, prednáškami a výstavou svojich diel. Štyria nórski pedagógovia strávili v marci 2016 na Slovensku 10 dní ako lídri workshopov. Učili slovenských študentov Katedry textilnej tvorby a Ateliéru S+M+L+XL_KOV A ŠPERK.

Predošlý článokPredošlý článok    


 

Články